Gå direkt till innehåll

Ämnen: Universitet, högskola

Marie-Louise Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 av Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Suste Bonnén.

Gad Rausings pris på 1,5 miljoner till textilhistorikern Marie-Louise Nosch

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 tilldelas Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia, Köpenhamns universitet, för hennes nydanande forskning inom antik historia som med tvärvetenskapliga angreppssätt och fokus på det textila materialets möjligheter har lett till etableringen av ett helt nytt och blomstrande forskningsfält. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Visa mer

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige