Gå direkt till innehåll
Forskarna och författarna Peter Gillgren, Bo Lindberg, Jeff Werner och Johan Höglund medverkar med korta föredrag på Forskartorget på årets Bokmässa i Göteborg.
Forskarna och författarna Peter Gillgren, Bo Lindberg, Jeff Werner och Johan Höglund medverkar med korta föredrag på Forskartorget på årets Bokmässa i Göteborg.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademiens program på Forskartorget på Bokmässan

Vitterhetsakademiens programpunkter på Forskartorget lyfter fram tre aktuella titlar ur vår utgivning – om den akademiska avhandlingens historia, konsthistorikern Felix Horb och föreställningar av ras i Sverige under 200 år. Vitterhetsakademien är tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond huvudarrangör av Forskartorget.

Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap där framstående forskare presenterar de senaste forskningsrönen – inom allt från samhällsvetenskap till humaniora, som litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap – så att de blir tillgängliga för alla. Här möter forskare bokmässans besökare med intressanta kortföredrag.

Vitterhetsakademiens egna programpunkter på årets Forskartorg:

Fredag 23 september

Vitterhet: från Lovisa Ulrika till e-tidskrifter (kl. 10.45–11.00)
Vad är egentligen ”vitterhet”? Och vilken funktion har 1700-talets lärda institutioner och kungliga sällskap i dag? Är en boksamling en forskningsresurs? Och vem är Schering Rosenhane? Ett samtal om forskningsstöd, publikationer och humanioras varierande informationslandskap.
Medverkande:
Henning Hansen, fil.dr. i historia, bibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet och Jenni Hjohlman, akademisekreterare, Kungl. Vitterhetsakademien.

Vem var Felix Horb? (kl. 11.35–11.50)
Felix Horb hörde till kretsen kring Franz Kafka i Prag, studerade konstvetenskap i Wien och kom som flykting till Sverige 1939. I skuggan av de stora världshändelserna och utan fast akademisk förankring studerade han renässansmåleri och debatterade med flera av tidens mest kända konsthistoriker. Han var en centraleuropeisk intellektuell som fann sin egen väg genom svåra prövningar både professionellt och privat. 
Medverkande:
Peter Gillgren, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet. Författare till boken Felix Horb. Konsthistoriska prövningar (i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld).

Den akademiska avhandlingens historia (kl. 15.00–15.15)
Akademiska avhandlingar är examensprov som öppnar karriärvägar och ger social prestige. Bo Lindberg diskuterar utifrån sin bok Disputation, dissertation, avhandling (2022) kontinuiteter och skillnader i det svenska disputationsväsendet från 1600-talet till modern tid.
Medverkande:
Bo Lindberg, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet. Författare till boken Disputation, dissertation, avhandling. En genrehistoria.

Lördag 24 september

Ingens tax (kl. 11.35–11.50)
Sommaren 2015 stormade det i sociala medier kring en skämtbild av Hans Lindström (1950–2021) som påstods vara rasistiskt stereotyp. I en ambivalent skämtteckning ligger innebörden hos betraktaren, inte i bilden i sig. Förståelsen av visuella stereotyper kan fördjupas, men skämtteckningen kan inte kopplas lös från världen och sin samtid.
Medverkande:
Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Medverkar i antologin Bilder av ras i svensk visuell kultur.

Söndag 25 september

Det etnografiska skådespelet och dekolonisering (kl. 13.50–14.05)
I svensk film från 1900-talets första hälft framställdes samer ofta som rasifierade ”andra” i vad som kan kallas etnografiska skådespel. Amanda Kernells Sameblod (2016) är ett vittnesmål om svensk kolonialism och också en del av dekoloniseringen av svensk etnografisk film.
Medverkande:
Johan Höglund, professor i engelsk litteratur, Linnéuniversitetet. Medverkar i antologin Bilder av ras i svensk visuell kultur.

Böcker – de aktuella böckerna och övriga utgivning finns att beställa via vår bokordersida.

Välkomna till Forskartorget och monter B05:72 på Bokmässan i Göteborg 22–25 september 2022. Forskartorgets program.

För mer information om årets program, kontakta Mona Holmfors, projektchef Forskartorget, 070-583 38 11.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige