Gå direkt till innehåll
Professor Stefan Helgesson, Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Privat.
Professor Stefan Helgesson, Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Privat.

Pressmeddelande -

Stefan Helgesson ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Stefan Helgesson, Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.


Stefan Helgesson (född 1966) är sedan 2011 professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Engelska institutionen, Stockholms universitet. Han är även docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Stefan Helgessons forskning kretsar framför allt kring afrikansk litteratur på engelska och portugisiska, brasiliansk litteratur, postkolonial teori, översättningsteori, världslitteratur samt tid och berättande. Hans forskning kan beskrivas både som postkolonial och komparativ, med det globala Syd som främsta tyngdpunkt. Stefan Helgesson har arbetat med ett flertal stora forskningsprojekt samt varit verksam som forskningsledare. Han har även varit redaktör för och författare till ett stort antal vetenskapliga artiklar och publikationer.

Stefan Helgesson är en internationellt erkänd forskare med ett brett nätverk, han ingår i redaktionen för flera internationella tidskrifter, har suttit med i styrelsen för International Comparative Literature Association (ICLA) och är ledamot av Academia Europæa. Stefan Helgesson har under många år medverkat som kritiker i Dagens Nyheter.

Läs mer om Stefan Helgessons forskning på Stockholms universitets hemsida och på Vitterhetsakademiens hemsida.

Läs mer om Vitterhetsakademiens nyinvalda ledamöter här.

Kungl. Vitterhetsakademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 175. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige