Gå direkt till innehåll
Elisabet Lagerström, Kerstin Smeds, Carla Killander Cariboni, Christina Kullberg, Staffan I. Lindberg, Helge Jordheim, Torsten Persson, Katarina Kvennberg, Olov Lund och Fredrik Sixtensson vid prisutdelningen den 20 mars. Foto: Eric Cronberg.
Elisabet Lagerström, Kerstin Smeds, Carla Killander Cariboni, Christina Kullberg, Staffan I. Lindberg, Helge Jordheim, Torsten Persson, Katarina Kvennberg, Olov Lund och Fredrik Sixtensson vid prisutdelningen den 20 mars. Foto: Eric Cronberg.

Pressmeddelande -

Medaljörer och pristagare mottog sina belöningar vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars delade Prinsessan Christina, fru Magnuson, hedersledamot i Akademien, ut årets priser och medaljer. Mottagarna är framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Helge Jordheim, professor vid Oslo universitet, mottog Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Torsten Persson, professor vid Stockholms universitet, mottog Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Prissumman är 700 000 kronor.

Christina Kullberg, professor i franska vid Uppsala universitet, och Staffan I. Lindberg, Göteborgs universitet, mottog de Rettigska priserna. Prissumman är 250 000 kronor var.

Carla Killander Cariboni, mottog Uno Lindgrens pris. Prissumman är 75 000 kronor.

Katarina Kvennberg, historielärare på Katedralskolan i Lund, mottog Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Även Patrik Andersson, historielärare på Vansbro Utbildningscenter, är mottagare av samma pris 2023. Prissumman är 50 000 kronor var samt 20 000 kronor till respektive skolbibliotek.

Fil.dr Olov Lund
, Stockholm, och fil.dr Fredrik Sixtensson, Stockholm, mottog priser för förtjänta vetenskapliga arbeten. Prissumman är 50 000 kr var. Även fil. och teol. dr Tobias Andersson, Uppsala, är mottagare av samma pris 2023.

Kerstin Smeds, Umeå universitet, mottog Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande. Elisabet Lagerström, Stjernsunds slott, mottog Akademiens inskriftsmedalj i silver.

Högtidssammankomsten och prisutdelningen går att se på Vitterhetsakademiens hemsida. Där finns också motiveringar och mer information om respektive pristagare.

För bilder från högtidssammankomsten den 20 mars kontakta Kristina Lund, 08-440 42 86, kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753 och sedan början av 1920-talet har högtidssammankomsten ägt rum i Riddarhussalen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige