Gå direkt till innehåll
Joakim Nivre, professor i datorlingvistik, Uppsala universitet, och Jonas Granfeldt, professor i franska med inriktning på språkvetenskap, Lunds universitet, har valts in som arbetande ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien.
Joakim Nivre, professor i datorlingvistik, Uppsala universitet, och Jonas Granfeldt, professor i franska med inriktning på språkvetenskap, Lunds universitet, har valts in som arbetande ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien.

Pressmeddelande -

Språkforskare nya ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien har valt in Joakim Nivre, Uppsala universitet, och Jonas Granfeldt, Lunds universitet, som nya arbetande ledamöter i den filosofisk-filologiska klassen. Akademien stärker därmed ytterligare sin kompetens inom området språkforskning.

Joakim Nivre, född 1962, är professor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Han är verksam som senior forskare inom artificiell intelligens, särskilt språkteknologi, vid RISE (Research Institutes of Sweden). Nivres forskning handlar främst om grammatisk analys av olika språk på ett enhetligt sätt och effektiva datormodeller.

En av Joakim Nivres viktigaste insatser är utvecklingen av MaltParser, ett datorsystem för grammatisk analys av text som bygger på maskininlärning och kan tillämpas på vilket språk som helst om man har tillgång till en grammatiskt annoterad textkorpus. Han är också en av initiativtagarna till projektet Universal Dependencies, vars mål är att skapa korpusar med enhetlig grammatisk annotering för världens språk och som i dagsläget täcker 130 olika språk.

Mer om Joakim Nivres forskning finns på Uppsala universitets hemsida.

Jonas Granfeldt, född 1971, är professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad mot såväl språkinlärning som språkdidaktik. Han leder forskningsplattformen LAMiNATE i Lund (Language Acquisition, Multilingualism and Teaching) tillsammans med professor Marianne Gullberg, även hon ledamot i Vitterhetsakademien.

Granfeldts forskning har syftat dels till att förstå hur olika faktorer påverkar när barn och vuxna lär sig grammatik och vokabulär i ett nytt språk, dels till att utveckla nya teknologiska metoder för att studera och mäta språkutveckling och språkanvändning i främmande språk. Under senare år har han bedrivit forskning kring de moderna språken i den svenska skolan, både i ett historiskt och i ett samtida perspektiv. Forskningsprojekten har i huvudsak behandlat franska men även ett antal andra språk som italienska, spanska, engelska och tyska.

Mer om Jonas Granfeldts forskning finns på Lunds universitets hemsida.

Mer information om nyinvalda ledamöter finns på Vitterhetsakademiens hemsida.

Fakta om Kungl. Vitterhetsakademiens ledamöter 
Ledamöterna kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige