Gå direkt till innehåll
Utlysning av stipendier inom Bernadotteprogrammet 2023

Pressmeddelande -

Utlysning av stipendier inom Bernadotteprogrammet 2023

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser inom ramen för Bernadotteprogrammet upp till tre stipendier om 125 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde. Dessutom erbjuds stipendiaten två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter.

Bernadotteprogrammet
Sedan 2016 har Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ett gemensamt stipendieprogram. Syftet med Bernadotteprogrammet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna har.

Behörig att söka är forskare på postdoktoral nivå som disputerat inom de senaste fem åren. Det föreslagna projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling. Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av akademierna.

Sista ansökningsdag är torsdagen den 8 december 2022. Ansökan – som ska innehålla en kort beskrivning av det tänkta projektet, CV och publikationslista – görs via Vitterhetsakademiens hemsida där mer information finns.

Vitterhetsakademiens kulturfastigheter är Stjernsunds slott i Närke, Skånelaholms slott i Uppland, kulturreservatet Stensjö by norr om Oskarshamn och Borgs by med fornborgen Gråborg på Öland.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige