Gå direkt till innehåll
Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Sandra Kottum, Paul Linjamaa och Elisabeth Lutteman som mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.
Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Sandra Kottum, Paul Linjamaa och Elisabeth Lutteman som mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.

Pressmeddelande -

Bernadotteprogrammets stipendiater och pristagare fick diplom av Kungen

Årets stipendiater och pristagare inom Bernadotteprogrammet mottog sina diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet onsdagen den 19 april. Kungen, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplomen till stipendiaterna samt till Föreningen Svenskbyborna som tilldelas det nyinstiftade Bernadottepriset.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2023 är:

Sandra Kottum, fil.dr, Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735.

Paul Linjamaa, fil.dr, Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 17001950.

Elisabeth Lutteman, fil.dr, Linköpings universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser.

Stipendiaterna tilldelas 125 000 kronor var. Utöver stipendiet erbjuds de två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter: Stjernsunds slott, Skånelaholms slott, Stensjö by och Borgs by på Öland.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Akademierna delar varje år ut ett antal stipendier inom Bernadotteprogrammet med syftet att främja postdoktorala forskares och yngre konstnärliga utövares karriär. Projekten är tvärvetenskapliga, och stipendiaterna får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. 2023 har Bernadottepriset instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen och priset är en del av Bernadotteprogrammet.

För mer information kontakta Jenni Hjohlman.

Övriga akademiers stipendiater 2023:
Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien)
Jorun Burman Berg
Evelina Jonsson

Kungl. Musikaliska Akademien
Kristin Jonzon
Elin Kanhov

Svenska Akademien
Martin Engberg
Adam Horn af Åminne

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Caroline Wilhelmsson

För mer information om respektive stipendiat, se varje akademis hemsida.

Bernadottepriset 2023
Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset, som delas ut för första gången i år. Föreningen uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna, mottog priset under onsdagen.

Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset för sina långvariga insatser för att utforska och sprida kunskap om svenskarna i Gammalsvenskby, såväl i vetenskapliga studier om kulturarv, språkutveckling, musikarv och uppbyggnad av arkiv, som i sitt arbete med att hjälpa de kvarvarande svenskbyborna under Rysslands pågående krig mot Ukraina. Prissumman är 200 000 kronor

Om Bernadottepriset
Det nya Bernadottepriset har instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset är en del av Bernadotteprogrammet och ska tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik. Det nyinstiftade Bernadottepriset kommer att delas ut årligen med start detta år.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige