Gå direkt till innehåll
Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster inom humaniora och samhällsvetenskap.
Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster inom humaniora och samhällsvetenskap.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster inom humaniora och samhällsvetenskap

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap inom ämnesområdena:

  • Rättsvetenskapen i klimatomställningen
  • Kognition – språk och estetik
  • Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten

Med satsningen vill Vitterhetsakademien stärka forskningen inom de utvalda områdena. 

Om anställningarna
Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. Vitterhetsakademien finansierar tjänsterna som förläggs till valfritt svenskt lärosäte. Anställningarna är på heltid varav minst 80 procent ska ägnas åt den egna forskningen. Doktorsexamen ska vara högst sju år gammal vid ansökningstidens utgång.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2022.

Mer information om ansökan och utförliga ämnesbeskrivningar finns på Vitterhetsakademiens hemsida

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80
Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige