Gå direkt till innehåll
Boken om religionsprofessorn Geo Widengren är både en biografi om en vetenskapsman och en berättelse om hur ämnet religionshistoria har utvecklats. Biografin är utgiven av Vitterhetsakademien i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld.
Boken om religionsprofessorn Geo Widengren är både en biografi om en vetenskapsman och en berättelse om hur ämnet religionshistoria har utvecklats. Biografin är utgiven av Vitterhetsakademien i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld.

Pressmeddelande -

Ny bok om den stridbare religionsprofessorn Geo Widengren

Geo Widengren. Stridbar professor i en föränderlig tid av Göran Larsson

En stridbar professor och folkbildare med intresse för ridning och det militära. Religionshistorikern Geo Widengren hade under 1900-talet stort inflytande på ämnet religionshistoria och dess utveckling och popularisering, bland annat som medgrundare till flera internationella nätverk och tidskrifter som fortfarande är aktuella.

Geo Widengren (1907–1996) var professor i religionshistoria och religionspsykologi vid Uppsala universitet 1940–1973. I samtidens fascination för äldre kulturer fick han ett stort inflytande som uttolkare av arkeologiska fynd och tidigare okända texter. Med sina omfattande kunskaper i äldre språk hade Geo Widengren en unik position att analysera svårtolkade texter och sätta dessa i sina kulturella, religiösa och språkliga sammanhang.

Utöver sin betydelse för svensk religionshistorisk forskning var Geo Widengren också med och startade flera internationella nätverk och tidskrifter som än i dag är högst aktuella. I sin roll som professor var han även en frekvent deltagare i kulturdebatten och bidrog till folkbildningen genom populärvetenskapliga radioprogram där han blev känd av svenska folket.

Genom Geo Widengrens forskning skildrar författaren Göran Larsson hur ämnet religionshistoria förändrades. Inomvetenskapliga diskussioner och konflikter avlöste varandra, och det var också den tid då världen upplevde andra världskriget, 1960-talets vänstervåg och universitetens omvandling från lärdomsbastioner för ett fåtal till att bli en del av den allmänna högre utbildningen.

– Det finns en tendens att romantisera det förflutna men mycket har bara blivit bättre. I det material jag tagit del av från perioden innan 1970-talets brytpunkt, bemötte forskare ofta kritik med tystnad i stället för att lyssna och ta till sig av andra forskares synpunkter. Vi har gått från ett sådant professorsvälde till ett mer demokratiskt system inom universiteten i dag, säger Göran Larsson och fortsätter:

– Mycket av Widengrens forskning håller inte måttet idag, både metod och ämnet i sig har förändrats. Men det vi kan lära oss av honom är betoningen på popularisering, att delta aktivt i kulturdebatten och diskussionen. Precis som Widengren menar jag att om religionsforskning ska ha ett värde så måste vi också ha ett förklarande anspråk, säger Göran Larsson.

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Forskartorget på Bokmässan i Göteborg 2023
Fredagen den 29 september deltar Göran Larsson med ett föredrag om boken. Läs mer här.

Bokserien Lärda i Sverige ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld. Tidigare böcker i serien.

Fakta om boken
288 sidor
Inbunden
Utgivning: 12 september 2023
Serie: Lärda i Sverige
ISBN 978-91-987437-1-5
Omslagsbild: John Eyre

För ytterligare information eller recensionsexemplar kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Prenumerera på Vitterhetsakademiens boknyheter här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige