Gå direkt till innehåll
Författarna till den tvärvetenskapliga antologin "Bilder av ras i svensk visuell kultur" diskuterar representationer av ras i bokillustrationer, reklam, rasbiologi, tv, film och skämtbilder.
Författarna till den tvärvetenskapliga antologin "Bilder av ras i svensk visuell kultur" diskuterar representationer av ras i bokillustrationer, reklam, rasbiologi, tv, film och skämtbilder.

Pressmeddelande -

Ny bok: Bilder av ras i svensk visuell kultur

Antologin Bilder av ras i svensk visuell kultur uppmärksammar Sveriges inblandning i koloniala praktiker och kolonial politik – både inom och utanför landets gränser. Författarna gör nedslag i bokillustrationer, reklam, rasbiologi, tv, film och skämtbilder med ambitionen att väcka fler diskussioner om ras i svensk visuell kultur.

Den tvärvetenskapliga antologin visar hur representationer av ras har etablerats, omformulerats och kritiserats i Sverige under tvåhundra år. Författarna är forskare i genusvetenskap, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musei- och biblioteksvetenskap samt språkvetenskap. De gör nedslag i material från flera tidsepoker – bokillustrationer från 1800-talet, reklamaffischer och rasbiologiska fotografier från 1900-talets första hälft, tv- och filmkultur samt skämtbilder från 2000-talet – och närmar sig materialet med en bred uppsättning angreppssätt och perspektiv. De diskuterar det visuella materialet utifrån begrepp som dekolonialitet, representation, stereotyp, makt, genus, vithet och bildbruk.

Antologin är resultatet av ett tvärvetenskapligt symposium som ägde rum 2018 på Kungl. Vitterhetsakademien.

– Förhoppningen är att antologin ska bidra till att fortsätta samtalet om representationer av ras i svensk visuell kultur. Det är väldigt roligt att så många olika forskare deltar med sin särskilda kompetens och utforskar de visuella aspekterna på representation och dess möjligheter till motstånd, säger Åsa Bharathi Larsson, redaktör och författare till artikeln "Onkel Toms stuga i Sverige".

Citat ur boken
"Kaffe, te, kakao och andra varor som producerades inom ramen för en klassisk och igenkännbar kolonial, plantagebaserad maktmatris fortsatte att marknadsföras med hjälp av sekelgamla rasistiska stereotyper eller, som i fallet Bernmarks affisch, med bilder som beskrevs som ’konstnärliga’ eller ’exotiska’ och som uppfattades som besläktade med konstmuseets tavlor eller det etnografiska museets utställda objekt".
Ur artikeln "Kaffetåren och kolonialismen" av Moa Matthis och Joanna Rubin Dranger

Redaktör
Åsa Bharathi Larsson

Medverkande författare
Åsa Bharathi Larsson, Södertörns högskola
Tobias Hübinette, Karlstads universitet
Johan Höglund, Linnéuniversitetet
Ulrika Kjellman, Uppsala universitet
Ina Knobblock, Lunds universitet
Moa Matthis, Konstfack
Joanna Rubin Dranger, Konstfack
Jeff Werner, Stockholms universitet

Fakta om boken
144 sidor, häftad
Pris: 240 kr inkl. moms
Serie: Konferenser 107
ISBN: 978-91-88763-29-7
ISSN: 0348-1433
Utgivningsdatum: 15 mars 2022

Distribution via Eddy.se. Beställ här. Boken finns även som gratis pdf (open access).

För ytterligare information, kontakt med författarna eller recensionsexemplar kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige