Gå direkt till innehåll
Professor Karin Sennefelt, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Elin Larsson Heppling.
Professor Karin Sennefelt, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Elin Larsson Heppling.

Pressmeddelande -

Karin Sennefelt ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Professor Karin Sennefelt, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Karin Sennefelt (född 1972) är sedan 2014 professor i historia vid Stockholms universitet. Hennes forskning är främst inriktad på social- och kulturhistoria i Sverige under tidigmodern tid. Karin Sennefelt har bidragit till förståelsen av det politiska systemet, det politiska vardagslivet och olika protestformer i 1700-talets svenska ståndssamhälle, och också fört in frågor om materialitet i svensk historisk forskning.

Sennefelt har även studerat identifieringspraktiker i de amerikanska kolonierna 1650–1850 samt – inom ramen för det internationella projektet Intoxicating Spaces – bruket av berusningsmedel i europeiska städer. Genom sin mångfacetterade och tvärgående forskningsprofil förenar hon djupa insikter i politisk historia, religionshistoria, socialhistoria, urbanhistoria och etnologi.

Karin Sennefelt är ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskaper, och hon var ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historiska vetenskaper och arkeologi 2017–2019. Hon har genom åren lett flera externfinansierade projekt, till exempel Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid (Riksbankens Jubileumsfond) och Ordet blev till kött: Kroppen i protestantisk kultur ca 1600–1750 (Vetenskapsrådet).

Läs mer om Karin Sennefelts forskning på Stockholms universitets hemsida och på Vitterhetsakademiens hemsida.

Läs mer om Vitterhetsakademiens nyinvalda ledamöter här.

Kungl. Vitterhetsakademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 175. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige