Gå direkt till innehåll
Professor Christian Høgel, Lunds universitet, och professor Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm, är nya arbetande ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Kennet Ruona och Juliana Wiklund.
Professor Christian Høgel, Lunds universitet, och professor Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm, är nya arbetande ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Kennet Ruona och Juliana Wiklund.

Pressmeddelande -

Kungl. Vitterhetsakademiens nya ledamöter inom klassiska språk och företagsekonomi

Kungl. Vitterhetsakademien har valt in två nya arbetande ledamöter. Christian Høgel, professor i grekiska, latin och nygrekiska vid Lunds universitet, har valts in i den filosofisk-filologiska klassen och Lars Strannegård, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, har valts in i den historisk-antikvariska klassen.

Christian Høgel, född 1964, är professor i grekiska, latin och nygrekiska på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Christian Høgel är genom sina breda forskningsintressen en unik filolog vad gäller såväl material och metoder som språk. Även om han som forskare främst är internationellt känd som bysantinolog och expert på medeltida grekiska och framför allt bysantinsk hagiografi, har han publicerat en rad studier av texter på latin från antiken till renässansen.

Christian Høgel tar sig an större frågor som rör humanistiska och filologiska traditioner medan hans intresse för texters materialitet har resulterat i ett flertal publikationer om grekisk-romerska handskrifter, brev och inskrifter.

Därtill har Christian Høgels övergripande intresse för omskrivning, imitation och översättning tagit honom bortom den grekisk-romerska sfären och lett till ett omfattande arbete med den arabiska traditionen, i synnerhet med den grekiska översättningen av Koranen.

Internationellt är Christian Høgel medlem av ett stort antal rådgivande nämnder för forskningsprojekt och redaktionsråd för internationella tidskrifter.

Läs mer om Christian Høgels forskning här.

Lars Strannegård, född 1969, är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm sedan 2014. Han har genom sin forskning stor kännedom om framtidsfrågor som hållbarhet, internationalisering, bildning och kreativitet.

Lars Strannegårds tidiga forskning handlade framförallt om hållbarhetsfrågor och företags miljöarbete samt ledarskap. Senare har forskningen handlat mer om företag och media samt om kultur och företagande. Han har bland annat studerat varumärken samt ledning och organisering i kulturella och kreativa näringar.

Utöver sin forskning har Lars Strannegård tagit ett stort ansvar som akademisk ledare och har utifrån sin stora kunskap om samspelet mellan konst, kultur och företagande stöpt om den grundläggande utbildningen och forskarutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Strannegård har medverkat i ett stort antal bokprojekt och antologier samt skrivit såväl vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter som debattartiklar i svenska tidningar och tidskrifter. Han har varit gästforskare vid bland annat Stanforduniversitetet, University of St. Gallen samt Svenska institutet Paris och är en internationellt välkänd forskare.

Läs mer om Lars Strannegårds forskning här.

Kungl. Vitterhetsakademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 175. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige