Gå direkt till innehåll

Ämnen: Trädgård

Vitterhetsakademien är huvudarrangör av Forskartorget på Bokmässan och deltar med flera egna programpunkter som tar upp aktuell forskning och bokutgivning.

Grönt kulturarv och 1600-talskartor – Vitterhetsakademiens program på Forskartorget på årets Bokmässa

Vitterhetsakademien är tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond huvudarrangör av Forskartorget på årets Bokmässa i Göteborg. Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap där framstående forskare presenterar de senaste forskningsrönen. Vitterhetsakademien deltar med fyra egna programpunkter som bland annat handlar om det gröna kulturarvet och 1600-talskartor.

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige