Gå direkt till innehåll
Den planerade invigningen blev en symbolisk invigning av kulturreservatet Stensjö by. Landshövdingen i Kalmar län, Peter Sandwall, provar sina färdigheter att slå med lie under överinseende av tillsyningsman Hans Nilsson. Foto: Frida Persson
Den planerade invigningen blev en symbolisk invigning av kulturreservatet Stensjö by. Landshövdingen i Kalmar län, Peter Sandwall, provar sina färdigheter att slå med lie under överinseende av tillsyningsman Hans Nilsson. Foto: Frida Persson

Pressmeddelande -

Landshövdingen fick lära sig slå med lie i kulturreservatet Stensjö by

Landshövdingen i Kalmar län, Peter Sandwall, besökte på tisdagen det årsgamla kulturreservatet Stensjö by. På plats var även Peter Gillgren, Kungl. Vitterhetsakademiens preses, och Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn. Tillsammans deltog de i en liten men symboliskt viktig invigningsceremoni av länets första kulturreservat där just nu en kurs i lieslåtter pågår.

Stensjö by ombildades i mars 2020 till kulturreservat efter ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar län och Kungl. Vitterhetsakademien som äger Stensjö by. Vitterhetsakademien har sedan dess sett fram emot att få välkomna landshövdingen till en större invigningsceremoni, men eftersom en publik sammankomst ännu inte är möjlig genomfördes besöket i mindre skala.

Symbolisk invigningsceremoni 
Stensjö by ska inte bara vara ett historiskt landskap att besöka utan också ett kunskaps- och utvecklingscentrum för historiskt landskapsbruk och biologiskt kulturarv. Därför var det djupt symboliskt att landshövdingen deltog i en slåtterövning i Stensjö by. Mats Rosengren, entusiastisk lielärare från Broddetorp i Västergötland, såg till att landshövdingen, Vitterhetsakademiens preses och kommunstyrelsens ordförande fick orven inställda för rätt längd och visade dem tekniken för att slå med lie. De tre prövade sedan sina färdigheter på ängen norr om byn.  

Gamla markslag kommer tillbaka
Vid en kort rundvandring visade byns medarbetare hur arbetet med att återställa byn som den såg ut omkring 1900. Trädgårdsmästare Frida Persson visade hur trädgårdarna i Stensjö by rekonstrueras till det utseende de hade vid förra sekelskiftet och Adam Nilsson visade hur arbetet med att återupprätta ängsslåtter går till. I byn odlas sedan två år tillbaka gamla spannmålssorter och tillsyningsman Hans Nilsson visade odlingen av Östgöta Gråråg och odlingen av äldre potatissorter samt berättade hur Stensjö by deltar i hemslöjdsförbundets kampanj för ökad linodling, 1 kvm lin. Mathias Börjesson berättade om det omfattande arbetet med luckhuggning, röjning och utskotning av ris för att skapa skogbetesmarker närmast byn. 
Som kulturreservat har Stensjö by och dess marker ett stärkt skydd för framtiden.  

Fakta
Stensjö by är Kalmar läns första kulturreservat. Kulturreservat är en skyddsform som infördes i miljöbalken 1999 med syfte att skydda landskap som är präglade av människans långvariga bruk och historia, på samma sätt som naturreservat skyddas.


För mer information kontakta:
Hans Nilsson, tillsyningsman, Stensjö by, 073-650 37 38
Mats Widgren, professor, Vitterhetsakademien, 070-492 69 94

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige