Gå direkt till innehåll
Gymnasielärarna Patrik Andersson, Vansbro Utbildningscenter, och Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund, belönas av Vitterhetsakademien för sina särskilt goda insatser som lärare. Foto: Privat.
Gymnasielärarna Patrik Andersson, Vansbro Utbildningscenter, och Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund, belönas av Vitterhetsakademien för sina särskilt goda insatser som lärare. Foto: Privat.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien belönar framstående lärare i historia

Gymnasielärarna Patrik Andersson, Vansbro Utbildningscenter, och Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund, är årets mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Prissumman är 50 000 kronor var, dessutom tilldelas respektive skolbibliotek 20 000 kronor.

Syftet med lärarpriset är att belöna särskilt goda insatser vid grundskola och gymnasium inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen samt moderna språk. Årets pris har inriktningen historia.

Patrik Andersson, Vansbro Utbildningscenter, tilldelas priset för hans utmärkta kunskaper och föredömliga kunskapsförmedling för gymnasieelever på såväl yrkesprogram som högskoleförberedande utbildningar. Han visar stor omsorg om varje enskild elev, anpassar metoder till individers behov och ger därmed varje elev de bästa förutsättningarna till framgång.

Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund, tilldelas priset för att hon förklarar och synliggör komplexa historiska samband och sätter eleverna och deras förankring i demokratins förutsättningar i fokus. Hon tar ansvar för ämnesutvecklingsfrågor, handleder regelbundet lärarstudenter och delar som kollega med sig av kunskaper och erfarenheter.

– Jag brinner verkligen för mina ämnen! Att undervisa i samhällskunskap och historia är det mest utmanande och spännande jag kan tänka mig. Att bidra till att ungdomar lär sig så mycket som möjligt om den värld som har varit och dagens värld ger mig energi och drivkraft. Jag får dagligen fördjupa mig i mina ämnen, att utveckla undervisningen tillsammans med mina kollegor och att möta elever som vill lära sig mer är det finaste jobb man kan ha, säger Katarina Kvennberg.

Se även separat pressmeddelande om Kungl. Vitterhetsakademiens samtliga pristagare och medaljörer 2023.

Årets priser och medaljer delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars.

Motiveringar och mer information om årets pristagare samt om de olika priserna finns på Akademiens hemsida.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. De största priserna är Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (två priser à 250 000 kr). Dessa priser, liksom flera mindre priser, delas ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

För kontakt med pristagarna: Kristina Lund, 08-440 42 86, kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige