Gå direkt till innehåll
Prinsessan Christina, fru Magnuson, hedersledamot i Vitterhetsakademien delar ut pris till Katarina Kvennberg, lärare i historia på Katedralskolan i Lund, vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhussalen. Foto: Eric Cronberg.
Prinsessan Christina, fru Magnuson, hedersledamot i Vitterhetsakademien delar ut pris till Katarina Kvennberg, lärare i historia på Katedralskolan i Lund, vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhussalen. Foto: Eric Cronberg.

Pressmeddelande -

Historieläraren Katarina Kvennberg mottog pris vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst

Gymnasieläraren Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund, mottog pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars. Prinsessan Christina, fru Magnuson, hedersledamot i Akademien, delade ut priset.

Prissumman är 50 000 kronor, dessutom tilldelas Katedralskolans skolbibliotek 20 000 kronor.

Motivering

Katarina Kvennberg förklarar och synliggör komplexa historiska samband och sätter eleverna och deras förankring i demokratins förutsättningar i fokus. Hon tar ansvar för ämnesutvecklingsfrågor, handleder regelbundet lärarstudenter och delar som kollega med sig av kunskaper och erfarenheter.

Citat ur pristagarnas tacktal som Katarina Kvennberg höll under högtidssammankomsten:

"Jag är orubbligt övertygad om vikten av att lära så många som möjlig att bryta ner dagens och gårdagens värld i mindre enheter, sociala, politiska och kulturella för att de senare skall kunna sätta samman dessa igen till en tydligare bild av vår komplexa värld. Det är ingen klyscha att det bara är så vi skapar ett robust samhälle. Vi måste låta våra ungdomar möte en myllrande medeltid, upplysningens viktiga ord om individens möjligheter, vad terror och diktatur gör med ett samhälle och de människor som lever i det, hur krig och konflikt uppstår men också hur demokrati stärker individer och ett samhälle."

Syftet med lärarpriset är att belöna särskilt goda insatser vid grundskola och gymnasium inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen samt moderna språk. Årets pris har inriktningen historia.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Läs mer om årets pristagare och medaljörer på Akademiens hemsida.

Högtidssammankomsten och prisutdelningen går att se på Vitterhetsakademiens hemsida.

För bilder från högtidssammankomsten den 20 mars kontakta Kristina Lund, 08-440 42 86, kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753 och sedan början av 1920-talet har högtidssammankomsten ägt rum i Riddarhussalen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige