Gå direkt till innehåll
Akademiens pristagare och medaljörer 2024: Niclas Burenhult, Elizabeth Castaldo Lundén, Luciana Medici, Leif Thorsson, Katarina Uthaug, Cecilia Dilworth, Richard Kowalik, Carl Sjösvärd Birger, Stig Welinder, Hans Kronning och Irina Romanenko.
Akademiens pristagare och medaljörer 2024: Niclas Burenhult, Elizabeth Castaldo Lundén, Luciana Medici, Leif Thorsson, Katarina Uthaug, Cecilia Dilworth, Richard Kowalik, Carl Sjösvärd Birger, Stig Welinder, Hans Kronning och Irina Romanenko.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

Kungl. Vitterhetsakademien har utsett 2024 års mottagare av priser och medaljer som tilldelas framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Pristagare
Det Rettigska priset om 250 000 kronor vardera tilldelas:

Niclas Burenhult, docent i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, för sin forskning kring relationen mellan språk, tanke och kultur.

Elizabeth Castaldo Lundén, disputerad i modevetenskap vid Stockholms universitet, för närvarande Fulbright Scholar vid University of Southern California, för sin forskning om modeindustrin och filmmediets verkningsfunktioner och om samhällsanalys i relation till mode, film- och tv-mediet.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet har 2024 inriktningen moderna språk utom svenska och tilldelas språklärarna Luciana Medici, Tibble Gymnasium i Täby, Leif Thorsson, Malgomajskolan i Vilhelmina och Katarina Uthaug, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Prissumman är 50 000 kronor var samt 20 000 kronor till respektive skolbibliotek.
Se även separat pressmeddelande om lärarpristagarna.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tilldelas fil.dr Cecilia Dilworth, Stockholm, fil.dr Richard Kowalik, Tynset, Norge, och teol.dr Carl Sjösvärd Birger, Örebro. Prissumman är 50 000 kr var.

Medaljörer

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Stig Welinder, professor i arkeologi vid Mittuniversitetet. Akademiens förtjänstmedalj i guld tilldelas Hans Kronning, professor emeritus i romanska språk, särskilt franska, vid Uppsala universitet. Akademiens förtjänstmedalj i silver tilldelas Irina Romanenko, tillsynsperson Skånelaholms slott, Vitterhetsakademien. Se även separat pressmeddelande om medaljörerna.

Årets priser och medaljer delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars.

Motiveringar och mer information om årets pristagare samt om de olika priserna publiceras på Vitterhetsakademiens hemsida.

Mottagare av Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2024 meddelas senare.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. De största priserna är Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priset (två priser à 250 000 kr). Dessa priser, liksom flera mindre priser, delas ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

För kontakt med pristagarna kontakta Kristina Lund, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige