Gå direkt till innehåll
Luciana Medici, Tibble Gymnasium i Täby, Leif Thorsson, Malgomajskolan i Vilhelmina och Katarina Uthaug, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad belönas för sina särskilt goda insatser som lärare. Foto: Privat, Petter Löfgren.
Luciana Medici, Tibble Gymnasium i Täby, Leif Thorsson, Malgomajskolan i Vilhelmina och Katarina Uthaug, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad belönas för sina särskilt goda insatser som lärare. Foto: Privat, Petter Löfgren.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien belönar berömvärda språklärare

Språklärarna Luciana Medici, Tibble Gymnasium i Täby, Leif Thorsson, Malgomajskolan i Vilhelmina och Katarina Uthaug, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, är årets mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Prissumman är 50 000 kronor var samt 20 000 kronor till respektive skolbibliotek. Priset delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst den 20 mars.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet 2024 med inriktningen moderna språk tilldelas:

Luciana Medici, lärare i tyska och italienska på Tibble Gymnasium i Täby, för att hon som språklärare drivs av övertygelsen att språkstudier öppnar världen för eleven, bl.a. genom att inkludera musik, film, litteratur och bild i språkundervisningen. Luciana Medici arrangerar såväl utbytesresor för elever som fortbildningsresor för kollegor och bidrar på detta sätt med sin kompetens långt utanför det egna klassrummet.

– Det är roligast när eleverna får uppleva språket på plats och märker att språket är något ”levande” som används dagligen av andra människor i Europa för att kommunicera. Annars är det svårt för dem att få just den känslan. Att inte vistas i ett land där språket används är som att plugga kemi utan att göra praktiska experiment! Mötet mellan olika kulturer är det som tar människor närmare varandra, som ökar förståelse för andra och därmed också tolerans och samspel, det vill jag förmedla både till mina elever och kollegor, säger Luciana Medici.

– Att kunna ytterligare ett främmande språk utöver engelskan är nödvändigt – det är ett EU-mål att alla i Europa ska kunna två främmande språk förutom det egna modersmålet. Sverige är ett exportland och i en alltmer globaliserad värld är kunskaper i flera språk en viktig kompetens för konkurrenskraft. Att förhandla med en tysk på tyska eller på engelska är en helt annan sak! Jag vill få eleverna att förstå att enbart engelska inte räcker, den som vill utmärka sig behöver kunna ett språk till, säger Luciana Medici.

Leif Thorsson, lärare i tyska och engelska på Malgomajskolan i Vilhelmina, för hans passion för språkinlärning och hans pedagogiska kompetens som omfattar såväl kreativa undervisningsmetoder som en förmåga att inspirera elever så att de omfamnar nya kulturer och språk. Leif Thorssons engagemang bidrar till utvecklingen av språkundervisningen både lokalt och nationellt.

– Allra roligast för mig som språknörd är när jag når fram och får eleverna att greppa sånt som anses svårt, till exempel adjektivböjningen i tyska. Jag arbetar med min hobby och min nördiga entusiasm smittar ofta av sig på dem. Utmaningar för mig som arbetar i glesbygden är att veta vilka språkgrupper som faktiskt blir av och om tekniken fungerar, många av mina lektioner genomförs digitalt, säger Leif Thorsson.

Katarina Uthaug, lärare i engelska och spanska samt i ämnet Människans språk på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, för att hon är en skicklig lärare med omfattande språkkunskaper som arbetar strukturerat och slår vakt om att elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer skall ges goda förutsättningar att kunna ta del av undervisningen. Katarina Uthaug delar med sig av sin kunskap och är ett viktigt stöd i didaktiska frågor för såväl nya som äldre kollegor.

– Att stå i klassrummet med allt vad det innebär är det allra roligaste med mitt arbete. Samspelet med eleverna, att skapa relationer, uppleva gruppdynamiken och få känna energin och pulsen i ett klassrum med elever. I grund och botten är det faktiskt roligt att undervisa och vara lärare, säger Katarina Uthaug.

– Utmaningen med att undervisa, framför allt i moderna språk och i synnerhet de senaste femton åren, är att elevgrupperna blivit alltmer differentierade och heterogena. Dagens ungdomar är mindre läsvana än tidigare och har därför allt svårare att tillämpa lässtrategier, de tröttnar snabbare på rutinarbete som ordinlärning och repetition av grammatik, vilka är nödvändiga inslag i språk, många elever har heller inte de förkunskaper som krävs och är därför i behov av stöd. Dagens lärare måste både ha större förståelse för elevers olika förutsättningar och behov, och samtidigt fantasi och tålamod för att göra något åt det, säger Katarina Uthaug.

Om priset
Syftet med lärarpriset är att belöna särskilt goda insatser inom moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Priset har delats ut sedan 1995 och ambitionen är att uppmärksamma dessa lärares viktiga roll. Priset ska ses som ett erkännande och en uppmuntran, inte bara för pristagaren utan för alla lärare inom skolväsendet.

Se även separat pressmeddelande om Kungl. Vitterhetsakademiens samtliga pristagare och medaljörer 2024.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Swensonska priset (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och det Rettigska priset (à 250 000 kr var) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priserna för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Mer information om årets pristagare och medaljörer finns på Vitterhetsakademiens hemsida där också bilder från prisutdelningen kommer att finns tillgängliga från den 21 mars 2024.

För kontakt med pristagarna kontakta Kristina Lund, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige