Gå direkt till innehåll
Föreningen Svenskbyborna får Bernadottepriset. Evelina Jonsson, Jorun Burman Berg, Sandra Kottum, Paul Linjamaa, Elisabeth Lutteman, Kristin Jonzon, Elin Kanhov, Adam Horn af Åminne, Martin Engberg, Caroline Wilhelmsson tilldelas året stipendier.
Föreningen Svenskbyborna får Bernadottepriset. Evelina Jonsson, Jorun Burman Berg, Sandra Kottum, Paul Linjamaa, Elisabeth Lutteman, Kristin Jonzon, Elin Kanhov, Adam Horn af Åminne, Martin Engberg, Caroline Wilhelmsson tilldelas året stipendier.

Pressmeddelande -

Nytt Bernadottepris till Föreningen Svenskbyborna

Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset, som delas ut för första gången i år. Föreningen uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Priset ingår i Bernadotteprogrammet – ett samarbete mellan fem kungliga akademier – som årligen delar ut forskningsstipendier till yngre forskare och konstnärer.

Bernadotteprogrammet utvidgas med Bernadottepriset
Det nya Bernadottepriset har instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset är en del av Bernadotteprogrammet och ska tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik. Det nyinstiftade Bernadottepriset kommer att delas ut årligen med start detta år.

Föreningen Svenskbyborna – mottagare av Bernadottepriset 2023
Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset för sina långvariga insatser för att utforska och sprida kunskap om svenskarna i Gammalsvenskby, såväl i vetenskapliga studier om kulturarv, språkutveckling, musikarv och uppbyggnad av arkiv, som i sitt arbete med att hjälpa de kvarvarande svenskbyborna under Rysslands pågående krig mot Ukraina. Prissumman är 200 000 kronor.

– Vi är oerhört tacksamma för erkännandet av vårt arbete. Det är viktigt att fortsätta berätta om svenskbybornas speciella historia, för ättlingar och andra intresserade främst i Sverige och Gammalsvenskby, som är ett unikt kulturarv och en viktig del av Sveriges historia. Och just nu kan vi, tack vare de starka band vi har, vara en länk mellan Sverige och Gammalsvenskby och stötta invånarna som återigen har drabbats av krig, säger Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Konungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delar ut priset vid en ceremoni den 19 april i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Akademierna delar varje år ut ett antal stipendier inom Bernadotteprogrammet med syftet att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare. Projekten är tvärvetenskapliga, och stipendiaterna får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2023

Kungl. Vitterhetsakademien
tilldelar tre stipendiater 125 000 kronor vardera samt två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.

Sandra Kottum, fil.dr, Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735. Projektet är idé- och vetenskapshistoriskt med syfte att undersöka hur olika typer djur beskrivs i ett antal franska texter och illustrationer under perioden från 1666 till 1735. Såväl naturvetenskapliga som litterära och konstnärliga skildringar ska undersökas.

Paul Linjamaa, fil.dr, Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 17001950. Projektet syftar till att belysa gnosticismens påverkan på svenskt kulturliv mellan 1700 och 1950, från Emanuel Swedenborg till Gunnar Ekelöf. Undersökningen inkluderar såväl religion som konst och litteratur.

Elisabeth Lutteman, fil.dr, Linköpings universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser. Projektet befinner sig i gränslandet mellan engelsk litteratur och musik- och teaterhistoria. Fokus ligger på användning av ”lånade” sånger på engelska teaterscener under perioden 15701640.

För kontakt med Vitterhetsakademiens stipendiater: Jenni Hjohlman

Övriga akademiers stipendiater:

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) tilldelar två stipendiater 120 000 kronor vardera ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.
Evelina Jonsson, MFA vid Kungl. Konsthögskolan 2022, för sitt kritiska och kreativa utforskande av kunskapens framträdande former.
Jorun Burman Berg, Masterexamen i filosofi vid Södertörns högskola 2022, för sitt prövande konstnärskap som med avstamp i det oansenliga, banala och brutna ställer svåra frågor kring verklighetens beskaffenhet.

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr vardera.
Kristin Jonzon, doktorand vid University of Aberdeen i Skottland, för sitt forskningsprojekt Han kun’ int’ spela sôm I sang’: en empirisk undersökning av intonation i ett urval svenska arkivinspelningar med folklig vissång.
Elin Kanhov, doktorand vid Stockholms universitet, för sitt forskningsprojekt Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus.

Svenska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr vardera.
Adam Horn af Åminne, disputerad vid Uppsala universitet, för slutförande av undersökning om överkalixmålet.
Martin Engberg, författare, för romanprojekt om Göteborg och den hastiga förvandling staden genomgår.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelar en stipendiat 125 000 kronor.
Caroline Wilhelmsson, PhD, Aberdeen, för projektet The Lives and Power of Sweden’s Mediaeval Queens, c. 970–1330, i vilket hon undersöker drottningar och drottningskap i det medeltida Sverige.

För mer information om stipendiaterna, se respektive akademis hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige