Gå direkt till innehåll
Professor Terttu Nevalainen, Helsingfors, professor Peter Gärdenfors, Lund, docent Erika Weiberg, Uppsala och professor Jesper Olsson, Linköping är några av årets pristagare då Vitterhetsakademien delar ut sina belöningar.
Professor Terttu Nevalainen, Helsingfors, professor Peter Gärdenfors, Lund, docent Erika Weiberg, Uppsala och professor Jesper Olsson, Linköping är några av årets pristagare då Vitterhetsakademien delar ut sina belöningar.

Pressmeddelande -

Kungl. Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut priser och medaljer till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. 2021 års mottagare av belöningarna har nu utsetts.

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning (1,3 miljoner kronor) tilldelas professor Terttu Nevalainen, professor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet, för sin teoretiskt och metodiskt banbrytande forskning inom historisk sociolingvistik med fokus på det engelska språkets utveckling.

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhälls­vetenskaplig forskning (700 000 kr) tilldelas professor Peter Gärdenfors, Lund, för sitt nydanande och originella bidrag till humanvetenskaplig forskning, särskilt genom sin utveckling av det kognitionsvetenskapliga fältet.

De Rettigska priserna (250 000 kr var) tilldelas:

Docent Erika Weiberg, Uppsala, för sin forskning kring hur miljö- och klimatförändringar påverkar samhällsutveckling och socioekonomiska strukturer, av stor betydelse inte bara för förståelsen av antiken utan även för vår egen samtids behov av en dynamisk samverkan mellan människa, klimat och miljö.

Professor Jesper Olsson, Linköping, för att han, på den moderna prosans och poesins fält, förenar teoretiskt nytänkande med en anmärkningsvärd interdisciplinär bredd, internationella åtaganden med populärvetenskap och analytiskt skarpsinne med en vid överblick.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet (50 000 kr var samt 20 000 kr till respektive skolbibliotek) är i år inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språk och tilldelas lärarna Kerstin Ekholm, Fyrisskolan, Uppsala, Thérèse Halvarson Britton, Globala gymnasiet i Stockholm och Ingvar Nilsson, Vasaskolan, Gävle. Se även separat pressmeddelande om lärarpristagarna.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten (50 000 kr var) tilldelas teol. dr Katarina Pålsson, Lund och fil. dr Nele Põldvere, Lund.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas docent Ingela Bergman, Arjeplog, för hennes arbete med att bygga upp och driva forskningsinstitutionen INSARC, Institutet för arktisk forskning, vid Silvermuseet i Arjeplog. Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas akademisekreterare Maria Nyström Peck för hennes engagerade, mångsidiga och värdefulla insatser inom Akademiens administration.

Samtliga belöningar kommer att omnämnas vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtids­sammankomst i Riddarhuset den 19 mars som 2021 genomförs digitalt.

Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,3 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priserna (á 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Mer information om årets pristagare och medaljörer och om de olika priserna publiceras på Akademiens hemsida.

För kontakt med pristagarna kontakta Kristina Lund, 08-440 42 86, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige