Gå direkt till innehåll
Thérèse Halvarson Britton, lärare i religonskunskap vid Globala gymnasiet i Stockholm, är en av mottagarna av priset berömvärd lärargärning inom skolväsendet som Vitterhetsakademien delar ut.
Thérèse Halvarson Britton, lärare i religonskunskap vid Globala gymnasiet i Stockholm, är en av mottagarna av priset berömvärd lärargärning inom skolväsendet som Vitterhetsakademien delar ut.

Pressmeddelande -

Kungl. Vitterhetsakademien belönar berömvärda lärarinsatser

Thérèse Halvarson Britton, lärare i religionskunskap vid Globala gymnasiet i Stockholm, Ingvar Nilsson, lärare i latin, grekiska, engelska vid Vasaskolan, Gävle och Kerstin Ekholm, lärare i filosofi och psykologi vid Fyrisskolan i Uppsala är årets mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Prissumman är 50 000 kronor var, dessutom tilldelas respektive skolbibliotek 20 000 kr.

Årets pris är inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språkSyftet med priset är att belöna särskilt goda insatser inom grundskola och gymnasium inom moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Priset delas vanligen ut vid Vitterhetsakademiens årliga högtidssammankomst. Belöningarna kommer i år att omnämnas vid en digital högtidssammankomst 19 mars.

Thérèse Halvarson Britton, lärare i religionskunskap vid Globala gymnasiet i Stockholm, tilldelas priset för att hon förenar ett stort och framsynt engagemang för religionskunskapsämnet i pedagogiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling för lärare med forskning och pedagogisk publicering i ämnet.

– En utmaning med att vara lärare är att hitta effektiva arbetssätt som ryms inom den tid som finns. Det är många elever som jag vill stötta och hjälpa att utvecklas i ämnet och då gäller det att hitta effektiva undervisningsmetoder för det, fortsätter Thérèse Halvarson Britton.

– Det som är roligt med att vara lärare är att det aldrig tar stopp. Ju längre jag har arbetat desto mer finns det att lära när det gäller undervisning. Mina forskarstudier i religionsdidaktik i kombination med samarbete med ämneskollegor har varit väldigt inspirerande och lustfyllt. Men det bästa är att få möta ungdomar och vara med i deras lärprocesser i ämnen som jag tycker är viktiga, säger Thérèse Halvarson Britton.

Ingvar Nilsson, lärare i latin, grekiska, engelska vid Vasaskolan i Gävle Vasaskolan, tilldelas priset för att han är en kreativ och entusiastisk lärare i latin, grekiska, engelska och människans språk, som uppskattas av sina elever inte minst för sin bildning. Dessutom bidrar Ingvar Nilsson till att befrämja kunskaper i latin och grekiska genom kurser för vuxna inom ramen för studiecirklar.

– Det roliga med mitt arbete är att varje dag få möta klartänkta, nyfikna och vetgiriga ungdomar som är beredda att kämpa för att skapa sig en bra framtid. Den stora utmaningen idag är att möta varje elev på hens nivå i heterogena klasser, där tyvärr många ungdomar inte mår bra pga stress och höga krav på sig själva, säger Ingvar Nilsson.

Kerstin Ekholm, lärare i filosofi och psykologi vid Fyrisskolan i Uppsala, tilldelas priset för att hon är en sann förvaltare av de gedigna ämneskunskapernas värde och betydelse för ungdomar nu och i deras framtid. Hon är en nyfiken förnyare som alltid och mångsidigt har sina elevers väl och ve i sikte.

– Den stora utmaningen som lärare är att hitta det som motiverar och engagerar varje enskild elev! Kontakten med eleverna, att se elever lyckas, att jobba tillsammans för att utveckla skolan är det roligaste i mitt arbete, säger Kerstin Ekholm.

Se även separat pressmeddelande om Kungl. Vitterhetsakademiens samtliga medaljörer och pristagare 2021.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och de Rettigska priserna (250 000 kr var) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priserna för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Mer information om årets pristagare och medaljörer och om de olika priserna finns på Vitterhetsakademiens hemsida.

För kontakt med pristagarna kontakta Kristina Lund, 08-440 42 86, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige