Gå direkt till innehåll
Ingela Bergman tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen med H M Konungens medgivande för sina insatser vid forskningsinstitutionen INSARC, Institutet för subarktisk forskning, vid Silvermuseet i Arjeplog.
Ingela Bergman tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen med H M Konungens medgivande för sina insatser vid forskningsinstitutionen INSARC, Institutet för subarktisk forskning, vid Silvermuseet i Arjeplog.

Pressmeddelande -

Ingela Bergman tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen

Docent Ingela Bergman, Arjeplog, tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen med H M Konungens medgivande, för sitt arbete med att bygga upp och driva forskningsinstitutionen INSARC, Institutet för arktisk forskning, vid Silvermuseet i Arjeplog.

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser. Akademien delar även ut ett flertal priser. Gad Rausings pris (1,3 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priserna (á 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Medaljörer och pristagare brukar vanligtvis uppmärksammas i samband med Kungl. Vitterhetsakademiens årliga högtids­sammankomst i Riddarhuset. I år genomförs årshögtiden digitalt den 19 mars och samtliga belöningar kommer då att omnämnas.

Mer information om årets samtliga pristagare och medaljörer och om de olika priserna publiceras på Akademiens hemsida.

Kontaktperson Kristina Lund, 08-440 42 86, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige