Gå direkt till innehåll
Terttu Nevalainen, professor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2021.
Terttu Nevalainen, professor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2021.

Pressmeddelande -

Språkforskare vid Helsingfors universitet tilldelas Gad Rausings pris

Professor Terttu Nevalainen, professor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning år 2021 för sin teoretiskt och metodiskt banbrytande forskning inom historisk sociolingvistik med fokus på det engelska språkets utveckling. Prissumman är 1,3 miljoner kronor.


Motivering
Genom att fokusera på språkmaterialet i brevsamlingar har professor Terttu Nevalainen och hennes medarbetare kunnat kartlägga in i minsta detalj det engelska språkets utveckling under flera hundra år. Med sitt innovativa, tvärvetenskapliga och visionära arbetssätt har Nevalainen skapat mönsterbildande teorier, metoder och infrastrukturer för att kunna mäta språklig variation och förändring i samhällen som inte längre finns och där intervjuer följaktligen inte kan användas. 
Terttu Nevalainen har spelat en banbrytande roll i utvecklingen av disciplinen historisk sociolingvistik. Hon är en världsledande auktoritet inom engelsk språkhistoria och inom korpuslingvistik. Hennes forskning har lett till teoretiska, metodologiska och empiriska resultat som är verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla.

Gad Rausings pris instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne och är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Priset delas årligen ut av Kungl. Vitterhetsakademien till en framstående nordisk forskare inom ett antal angivna ämnesområden. Priset kommer att omnämnas vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid som genomförs digitalt den 19 mars.

Läs mer om Terttu Nevalainen och hela motiveringen till priset på Vitterhetsakademiens hemsida.

För mer information:

Karin Helander, Akademiens ständige sekreterare, +46 – (0)8-440 42 81 

Maria Nyström Peck, akademisekreterare, +46 – (0)8-440 42 87

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige