Gå direkt till innehåll
Kronprinsessan Victoria delade ut pris vid Vitterhetsakademiens årshögtid 2022. Lärarpristagarna Katrin Bienzle Arruda, Stockholm, och Emma Kelly Johansson, Linköping, samt Elisabeth Tegelberg, Myggenäs, Uno Lindgrens pris. Foto: Pelle T Nilsson/SPA.
Kronprinsessan Victoria delade ut pris vid Vitterhetsakademiens årshögtid 2022. Lärarpristagarna Katrin Bienzle Arruda, Stockholm, och Emma Kelly Johansson, Linköping, samt Elisabeth Tegelberg, Myggenäs, Uno Lindgrens pris. Foto: Pelle T Nilsson/SPA.

Pressmeddelande -

Kronprinsessan Victoria delade ut belöningar vid Vitterhetsakademiens årshögtid

H.K.H. Kronprinsessan Victoria delade ut årets belöningar till framstående forskare och lärare vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 21 mars. Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, mottog Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning, Akademiens största pris med prissumman 1,5 miljoner kronor.

Gymnasielärarna Katrin Bienzle Arruda, Stockholm, och Emma Kelly Johansson, Linköping, mottog Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet som i år har inriktningen samhällskunskap, ekonomi och geografi.

Clas Tollin
, docent, Stockholm, mottog Kungl. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande för betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet.

Kronprinsessan är förste hedersledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Motiveringar och mer information om årets samtliga pristagare och medaljör finns på Akademiens hemsida. Via hemsidan går det även att se årets högtidssammankomst. Se även bifogade pressmeddelande. 

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (à 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera mindre priser. Priser för berömvärd lärargärning är tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Akademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård.

Foton från högtidssammankomsten finns tillgängliga via Kristina Lund, informationsansvarig, kristina.lund@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 86.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige