Gå direkt till innehåll
Gymnasielärarna Katrin Bienzle, Globala gymnasiet i Stockholm, och Emma Kelly-Johansson, Katedralskolan i Linköping, belönas av Vitterhetsakademien för sina särskilt goda insatser som lärare. Foto: Privat.
Gymnasielärarna Katrin Bienzle, Globala gymnasiet i Stockholm, och Emma Kelly-Johansson, Katedralskolan i Linköping, belönas av Vitterhetsakademien för sina särskilt goda insatser som lärare. Foto: Privat.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien belönar framstående lärare

Katrin Bienzle, Globala gymnasiet i Stockholm, och Emma Kelly-Johansson, Katedralskolan i Linköping, är årets mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Prissumman är 50 000 kronor var, dessutom tilldelas respektive skolbibliotek 20 000 kronor.

Årets pris har inriktning på samhällskunskap, ekonomi och geografi. Syftet med priset är att belöna särskilt goda insatser vid grundskola och gymnasium inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen samt moderna språk. 

Katrin Bienzle, lärare i geografi vid Globala gymnasiet i Stockholm, tilldelas priset för sitt djupa engagemang i frågor som berör geografiämnets samhällsvetenskapliga kärna och för att hon i sin undervisning knyter an till aktuella forskningsfrågor som demokrati och makt utifrån rumsliga perspektiv.

– Att göra den komplexa omvärlden vi befinner oss i meningsfull, begriplig och hanterbar och att bidra till ungas kunskapsutveckling är det roligaste med mitt arbete. Geografiämnet, med sin tvärvetenskapliga karaktär, är ett väldigt fint verktyg att synliggöra komplexa samband utifrån olika perspektiv. Att vi arbetar i ämnesövergripande projekt är ett sätt att hantera ämnets komplexitet, säger Katrin Bienzle.

Emma Kelly-Johansson, lärare i företagsekonomi vid Katedralskolan i Linköping, tilldelas priset för att hon med engagemang och målmedvetenhet driver utvecklingen av ekonomiämnet vid Katedralskolan framåt. Med sin pedagogiska skicklighet och sitt genuina intresse för ungdomar bidrar hon till hög kvalitet och goda resultat i utbildningen.

– Att dagligen möta nyfikna ungdomar och att följa med dem in i vuxenlivet är inspirerande, det ständiga utvecklingsarbetet tillsammans med mina ämneskollegor och elever håller igång min egen nyfikenhet kring lärandet och ämnet. Att lära ut ett komplext, nytt ämne som företagsekonomi så att det blir levande, lättförståeligt, aktuellt och inspirerande för eleverna är den stora utmaningen. Jag vill väcka deras inre entreprenör, säger Emma Kelly-Johansson.

Se även separat pressmeddelande om Kungl. Vitterhetsakademiens samtliga medaljörer och pristagare 2022.

Årets belöningar delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 21 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 22 mars.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (à 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera mindre priser. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Motiveringar och mer information om årets pristagare samt om de olika priserna finns på Akademiens hemsida.

För kontakt med pristagarna: Kristina Lund, 08-440 42 86, kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige