Gå direkt till innehåll
Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet tar emot sina diplom av Kungen. Ceremonin ägde rum torsdagen den 25 april 2019 i Bernadottebiblioteket på Slottet.
Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet tar emot sina diplom av Kungen. Ceremonin ägde rum torsdagen den 25 april 2019 i Bernadottebiblioteket på Slottet.

Pressmeddelande -

Bernadottestipendiater fick diplom av Kungen

Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet presenterades vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket under torsdagen den 25 april. Kungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplom till alla stipendiater.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2019 är:

Jur. dr Matilda Arvidsson, Göteborg, disputerade på en avhandling i juridik (folkrätt) vid Lunds universitet 2017.

Matilda Arvidsson tilldelas ett stipendium för projektet Homo + Ludens: Does Human Enhancement Affect How Norms Are Made in Games?som kommer att undersöka hur rättsliga normer uppstår genom mänskligt spel och lek när artificiell intelligens tillämpas inom det militära, där datorkrigsspel utgör tränings- och beslutsinstrument. Projektet är tvärvetenskapligt orienterat, originellt och djärvt. De innovativa forskningsfrågorna kan bana väg för ny kunskap inom fler framtida områden, exempelvis om hur digital spelkultur kan påverka kulturella normer.

Fil. dr Gustaf Marcus, Linköping, disputerade på avhandlingen Paria: brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap, vid Tema Q kultur och samhälle, Linköpings universitet 2018.

Gustaf Marcus tilldelas ett stipendium för projektet Skyltdocka, varumärke, reklamskrift. Reklam och skönlitteratur vid sekelskiftet 1900. Utifrån utgångspunkten att reklam som kulturellt uttryck påverkar fler aspekter av den litterära kommunikationen behandlas tre konkreta och välvalda fall: August Strindbergs arbete med reklam för bl.a. ”Svensk försäkringstidning”, Rachildes (pseud. Marguerite Eymer) roman ”Monsieur de la Nouveauté” och texter av Knut Hamsun. Projektet är historiskt väl förankrat, gränsöverskridande och faller inom flera akademiers verksamhetsområden.

Teol. dr Sebastian Selvén, Falun, disputerade (PhD Divinity) vid University of Cambridge 2017.

Sebastian Selvén tilldelas ett stipendium för projektet Vittert, vanskligt, vanligt: religion i det gustavianska Sverige. Projektet syftar till att ge en övergripande framställning av det religiösa landskapet under det sena 1700-talets Sverige, med fokus på Gustav III:s regeringsår. Utifrån Bibeln och officiell och akademisk religion kommer tiden att belysas genom teman som bibelkommissionens uppdrag, religiösa avvikare, minoritetsgrupper och folkligt religiöst liv (särskilt dalmåleri med bibliska motiv). Kombinationen av religionspolitik, folktro och bildkonst är lovande och intresseväckande. 

Vitterhetsakademiens stipendiater tilldelades 125 000 kronor var.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av Kungens 70-årsdag. Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. 

För vidare kontakt med någon av stipendiaterna mejla kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige