Gå direkt till innehåll
Gabriela Argüello, John L. Huisman, Sebastian Cöllen, Marios Iacovides och Gustav Zamore har utsetts till akademiforskare av Kungl. Vitterhetsakademien.
Gabriela Argüello, John L. Huisman, Sebastian Cöllen, Marios Iacovides och Gustav Zamore har utsetts till akademiforskare av Kungl. Vitterhetsakademien.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien utser fem nya akademiforskare inom humaniora och samhällsvetenskap

Kungl. Vitterhetsakademien har utsett forskarna Gabriela Argüello, Sebastian Cöllen, John L. Huisman, Marios Iacovides och Gustav Zamore till akademiforskare inom områdena Rättsvetenskapen i klimatomställningen, Kognition – språk och estetik samt Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten. De fem akademiforskartjänsterna är treåriga med möjlighet till två års förlängning.

Gabriela Argüello, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “Just Energy Transition for the Ocean: Offshore renewable energy and the legal construction of ocean multi-use spaces”. Gabriella Argüello ska undersöka internationell havsrätt och lokala regelverk utifrån behovet av att producera förnybar energi till havs, vilket kan bidra till klimatomställningen.

Sebastian Cöllen, Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Att säga det outsägliga. En kognitionslingvistisk analys av metaforikens funktion i Mechthild von Magdeburgs mystika verk”. Sebastian Cöllen ska undersöka de medeltida texterna utifrån ett kognitionslingvistiskt perspektiv.

John L. Huisman, Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Variation and change in body part semantics across Indo‐European”. John L. Huisman ska undersöka relationen mellan kropp, begrepp och språk utifrån hypotesen att föreställningar om kroppen inte är universella utan varierar historiskt och lokalt i ett samspel med språk och begrepp.

Marios Iacovides, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “The Green Deal, Sustainability and EU Competition Law and Policy: Futureproofing Competition for 2050”. Marios Iacovides ska undersöka målen för den traditionella konkurrensrätten om låga priser och ekonomisk tillväxt inom Europeiska unionen i förhållande till målet om klimatomställning, och även social och ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald.

Gustav Zamore, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten med projektet ”Ecclesiastical Authority and Spatial Practices of Resistance in Western Europe, ca. 1050–1450”. Gustav Zamore ska undersöka kyrkorummet och andra sakrala platser som arenor för politiska konflikter och motståndspraktiker.

Vitterhetsakademien finansierar de nya akademiforskartjänsterna för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap för att stärka forskningen inom de utvalda områdena. Tjänsterna, som är treåriga med möjlighet till två års förlängning, förläggs till valfritt svenskt lärosäte.

Mer information om akademiforskarna och deras respektive projekt finns på Vitterhetsakademiens hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige