Gå direkt till innehåll
Kenny Skagerlund, Linköpings universitet, och Johan Bjureberg, Karolinska Institutet, har tilldelats de nyinrättade treåriga akademiforskartjänsterna i psykologi. Foto: Privat
Kenny Skagerlund, Linköpings universitet, och Johan Bjureberg, Karolinska Institutet, har tilldelats de nyinrättade treåriga akademiforskartjänsterna i psykologi. Foto: Privat

Pressmeddelande -

Ny forskningssatsning inom psykologi – barn och unga i fokus

Johan Bjureberg, Karolinska Institutet, och Kenny Skagerlund, Linköpings universitet, har utsetts till nya akademiforskare inom psykologi med inriktning mot barn och unga. De nyinrättade forskartjänsterna är en gemensam satsning av Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur för att stärka forskningen om barns och ungas psykiska hälsa och lärmiljö i skolan.

Johan Bjureberg har tilldelats den treåriga akademiforskartjänsten i ämnet psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Johan Bjureberg är legitimerad psykolog och verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och Stanford University. Johan Bjurebergs forskning har fokuserat på psykisk ohälsa hos ungdomar och omfattat epidemiologiska studier, kliniska prövningar av olika behandlingsmetoder samt undersökningar av verkningsmekanismer i dessa behandlingsmetoder. I sin forskning kommer Johan Bjureberg att särskilt behandla tidiga tecken på psykisk ohälsa hos ungdomar med syfte att förebygga utveckling av allvarligare psykiska problem.

Kenny Skagerlund har tilldelats den treåriga akademiforskartjänsten i ämnet pedagogisk psykologi. Kenny Skagerlund är docent i psykologi och verksam vid Linköpings universitet. Hans övergripande forskningsområde behandlar matematisk förmåga hos barn och varför vissa barn har stora svårigheter att lära sig grundläggande matematik trots att de är begåvade. Forskning visar att dessa problem inte endast påverkar matematisk prestation i klassrummet utan ofta kvarstår in i vuxenlivet. I sin forskning kommer Kenny Skagerlund att undersöka förekomsten av matematikångest och dess relation till prestation bland sjätteklassare.

"Vi vill vi möta ett mycket angeläget samhällsbehov kring barns och ungas villkor med den här gemensamma satsningen. Det behövs ny forskning om både ungas psykiska hälsa och hur skolan i högre grad ska kunna stimulera barns och ungas lärande."
Karin Helander, ständig sekreterare, Kungl. Vitterhetsakademien

"Med detta initiativ tar Natur & Kultur ett första steg för att direkt stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att det sker genom samarbete med Vitterhetsakademien, som har gedigen kompetens och lång erfarenhet av forskningsfinansiering, och inom två viktiga forskningsområden i skärningspunkten mellan psykologi, pedagogik och ungas hälsa gör detta särskilt angeläget."
Per Almgren, vd, Natur & Kultur


Kungl. Vitterhetsakademien är ett fritt lärt samfund till stöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt för kulturmiljövård.

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige