Gå direkt till innehåll
Ungas psykiska hälsa och hur skolan i högre grad ska kunna stimulera barns och ungas lärande är angelägna forskningsämnen som Vitterhetsakademien och Natur & Kultur satsar på genom att inrätta nya akademiforskartjänster.
Ungas psykiska hälsa och hur skolan i högre grad ska kunna stimulera barns och ungas lärande är angelägna forskningsämnen som Vitterhetsakademien och Natur & Kultur satsar på genom att inrätta nya akademiforskartjänster.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien och Natur & Kultur satsar på forskning inom psykologi inriktad mot barn och unga


Behovet av mer forskning och kunskap om vad som stärker barns och ungas psykiska hälsa och ger en utvecklande lärmiljö i skolan är stort. Därför stödjer Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur tillsammans forskningen inom detta område genom att inrätta två nya forskartjänster.

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samarbete med Stiftelsen Natur och Kultur två treåriga akademiforskartjänster inom psykologi. Den ena forskartjänsten har inriktningen psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar och den andra har inriktningen pedagogisk psykologi.

– Vi vill vi möta ett mycket angeläget samhällsbehov kring barn och ungas villkor med den här gemensamma satsningen. Det behövs ny forskning om både ungas psykiska hälsa och hur skolan i högre grad ska kunna stimulera barn och ungas lärande, säger Karin Helander, ständig sekreterare på Kungl. Vitterhetsakademien.

– Med detta initiativ tar Natur & Kultur ett första steg för att direkt stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att det sker genom samarbete med Vitterhetsakademien, som har gedigen kompetens och lång erfarenhet av forskningsfinansiering, och inom två viktiga forskningsområden i skärningspunkten mellan psykologi, pedagogik och ungas hälsa gör detta särskilt angeläget, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Utlysningen består av två akademiforskartjänster:

- inriktning psykisk hälsa och ohälsa vänder sig till forskare som är verksamma inom området psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Av särskilt intresse är att stödja forskning som syftar till att utveckla och utvärdera förebyggande insatser och interventioner för att främja psykisk hälsa i barn- och ungdomsgruppen.

- inriktning pedagogisk psykologi vänder sig till forskare som är verksamma inom området pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga. Av särskilt intresse är att stödja forskning med kognitionsvetenskaplig inriktning som stödjer lärande, minne eller motivation i grundskola eller gymnasieskola. Vidare är forskning om digitala lärresurser eller olika lärplattformar av intresse att stödja.

Fullständig information om utlysningarna och ansökan finns på Vitterhetsakademiens hemsida. 

Sista ansökningsdag är den 15 september 2021.

Mer information:
Frågor angående tjänsterna och ansökningar ställs till Vitterhetsakademiens kansli.

Karin Helander, Kungl. Vitterhetsakademien
karin.helander@vitterhetsakademien.se

Per Almgren, stiftelsen Natur & Kultur
per.almgren@nok.se, 070-650 92 33

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse vars mål är att inspirera till bildning och utbildning och därigenom verka för tolerans, humanism och en fördjupad demokrati. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige