Gå direkt till innehåll
I en allt varmare värld har fröer blivit en global angelägenhet. Den nya boken "Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world" handlar om det ömsesidiga beroendet mellan människan och fröer.
I en allt varmare värld har fröer blivit en global angelägenhet. Den nya boken "Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world" handlar om det ömsesidiga beroendet mellan människan och fröer.

Pressmeddelande -

Ny bok om sambandet mellan människan och fröer

Att samla, spara, ta hand om samt säkra tillgången på olika fröer har blivit en global angelägenhet i en värld med accelererande klimatförändringar, expansionen av monokultur – odling av en enda gröda på exempelvis plantager – och därigenom förlust av biologisk mångfald.

Den nya boken Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world handlar om frön i ett såväl historiskt som samtida perspektiv. Boken har flera teman. Frön, och de växter de genererar, ger oss inte bara mat utan har också viktiga kulturella dimensioner. Den rituella betydelsen av frön är ett annat centralt tema. Det finns också bidrag om vem och vilka som äger fröer och som därmed kontrollerar den materiella grunden för vår existens. Bokens författare visar på betydelsen av att undersöka relationerna mellan människan och fröer från många olika perspektiv.

Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt internationellt symposium på Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm 2018 där svenska och utländska forskare med både natur- och kulturvetenskaplig expertis diskuterade det ömsesidiga beroendet mellan människan och fröer. 

Redaktörer  
Bengt G. Karlsson och Annika Rabo.

Medverkande författare
Guntra A. Aistara, Kaj Århem, Roy Ellen, L. Jamila Haider, Tracey Heatherington, Bengt G. Karlsson, Dolly Kikon, Matti W. Leino, Birgit Müller, Rebecca Öhnfeldt, Annika Rabo, Ola Tveitereid Westengen & Rami Zurayk

Fakta om boken
248 sidor, häftad, illustrerad
Utgivningsår: 2021
Pris: 250 kr inkl moms
Serie: Konferenser 104
ISSN: 0348-1433
ISBN: 978-91-88763-21-1
Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Boken finns även som gratis pdf (open access).

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

För ytterligare information, kontakt med författarna eller recensionsexemplar kontakta:

Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 80.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige