Gå direkt till innehåll
Den AI-genererade omslagsbilden till den nya konferensvolymen "Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige" speglar tidens teknikoptimism och vilja att demokratisera konsten. Antologin är utgiven av Vitterhetsakademiens förlag.
Den AI-genererade omslagsbilden till den nya konferensvolymen "Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige" speglar tidens teknikoptimism och vilja att demokratisera konsten. Antologin är utgiven av Vitterhetsakademiens förlag.

Pressmeddelande -

Ny bok om kulturpolitik och estetik i folkhemmet

Kulturpolitik har hamnat högt upp på den politiska agendan. Borde kulturutövare precis som alla andra få bära sina egna kostnader? Är kulturpolitikens villkorade stödformer en begränsning av den konstnärliga friheten? Och vem har egentligen rätt att bestämma vilken kultur som ska få verka i det offentliga? I den nya antologin Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige tar sig tretton forskare an dessa komplicerade frågor genom att undersöka hur kulturpolitiken har sett ut under de senaste 100 åren och återvända till litteratur- och konsthistorien.

Kulturpolitikens utveckling i de nordiska välfärdsstaterna har sammanfallit med ett paradigmskifte i de villkor konsten verkat under. I texterna behandlar forskarna de historiska och diskursiva konsekvenserna av detta skifte, samt dess inverkan på konstens och litteraturens plats i den nordiska moderniteten. De beskriver hur kulturpolitik och konst inte bara haft en dekorativ funktion i välfärdsstatens apparat, utan också varit en integrerad del av dess utformning. Tillsammans representerar de ett brett spektrum av discipliner och synsätt – estetiska, historiska och samhällsvetenskapliga – som sammantagna ger nya perspektiv på förhållandet mellan estetiska praktiker och politik i den svenska välfärdsstaten. Med bidragen överskrider författarna de traditionella ramarna för studier av konst och kulturpolitik i en gemensam ansats att bredda och vitalisera forskningsfältet.

Antologin med sina tretton artiklar är resultatet av det tvärvetenskapliga symposiet Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien våren 2022. Volymen summerar också forskningsprojektet Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976 som finansieras av Vetenskapsrådet.

Medverkande författare
Sara Andersson, Gustav Borsgård, Erik Erlanson, Anders Frenander, Jon Helgason, Peter Henning, Jenny Jarlsdotter Wikström, Jenny Johannisson, Lasse Horne Kjældgaard, Linnéa Lindsköld, Anne-Marie Mai, Jessica Sjöholm Skrubbe, Kim West

Redaktörer
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld

Bokfakta
ISBN: 978-91-88763-51-8
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 240
Utgivning: Februari 2023
Typ av verk: Häftad
Serie: Konferenser 111
Pris: 260 kr inkl. moms

Boken finns även som gratis pdf (open access).

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Relaterat innehåll

Relaterade event

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige