Gå direkt till innehåll
Författarsamtal, visningar av arkivets och bibliotekets magasin samt bokbord på Vitterhetsakademiens bibliotek lördagen den 18 maj under Stockholms bokhelg.
Författarsamtal, visningar av arkivets och bibliotekets magasin samt bokbord på Vitterhetsakademiens bibliotek lördagen den 18 maj under Stockholms bokhelg.

Stockholms bokhelg på Vitterhetsakademiens bibliotek

Tid 18 Maj 2024 11:00 – 16:00

Plats Vitterhetsakademiens bibliotek, Östra stallet, Storgatan 43

Vitterhetsakademien deltar i Stockholms bokhelg tillsammans med Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek. Platsen för arrangemanget är Vitterhetsakademiens bibliotek på Storgatan 43.
Programmet i Östra stallet innehåller författarsamtal och presentationer av aktuell utgivning samt visningar av arkivets och bibliotekets underjordiska magasin. Dessutom bokbord med aktuell utgivning till bokhelgspriser och äldre böcker till fyndpriser!

Under Stockholms bokhelg 16–19 maj 2024 fyller mer än 100 förlag, bokhandlare, museer och institutioner Stockholms gator och torg i litteraturens tecken. Festivalen är kostnadsfri och med en stadskarta navigerar besökarna mellan litterära samtal, signeringar, bokköp och releaser. Läs mer på Stockholms bokhelg.

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek

Vitterhetsakademien

PROGRAM kl. 11–16

11.15–11.45 VISNING AV ARKIVETS OCH BIBLIOTEKETS UNDERJORDISKA MAGASIN
Begränsat antal platser. Gratis biljett hämtas på plats.

12.00–12.30 ELIN ANDERSSON & INGELA HEDSTRÖM: HELIGA BIRGITTA – FRÅN BARCELONA TILL BOTTENVIKEN
Antologin Birgittine Circles. People and Saints in the Medieval World speglar dagens tvärvetenskapliga internationella forskning om den heliga Birgittas inflytande på senmedeltidens kultur. Titeln anspelar på birgittinska nätverk, betydelsen av individer, platser och föremål förknippade med birgittinorden, samt resor och utbyten mellan olika institutioner och religiösa ordnar i medeltidens Europa. Redaktörerna Elin Andersson (Kungliga biblioteket) och Ingela Hedström (Riksarkivet) samtalar om boken, som tar oss från södra Europa till norra Sverige.
Elin Andersson är fil.dr i latin och arbetar med specialsamlingar vid Kungliga biblioteket.
Ingela Hedström är fil.dr i nordisk filologi och arbetar som redaktör vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet.

12.45–13.15 HENNING HANSEN: KVINNLIGA BOKÄGARE GENOM FYRA SEKLER
Boksamlande har länge framstått som en manlig domän, men på senare år har det riktats allt större uppmärksamhet mot det faktum att det i långa tider funnits dedikerade kvinnliga boksamlare, och på sociala medier har man använt #herbook för att synliggöra kvinnlig proveniens. Bokhistoriker och forskningsbibliotekarie Henning Hansen har varit på jakt efter kvinnliga bokägare i samlingarna vid Vitterhetsakademiens bibliotek och presenterar några fynd.

13.45–14.15 VISNING AV ARKIVETS OCH BIBLIOTEKETS UNDERJORDISKA MAGASIN
Begränsat antal platser. Gratis biljett hämtas på plats.

14.30–15.00 PETER GILLGREN & MERIT LAINE: KONST OCH VETENSKAP I TIDIGMODERN TID
Under tidigmodern tid stod frågor om konst och vetenskap nära varandra. Konstkammare, bibliotek och platser för vetenskapliga experiment uppfördes och utsmyckades med referenser till klassisk och samtida lärdom. I Displays of learning utvecklas sådana teman, exempelvis i relation till den konstkammare som drottning Kristina inrättade vid Kungliga slottet i mitten av 1600-talet samt det första observatoriet i Stockholm, byggt cirka 100 år senare. Genom detaljerade analyser och ett antal konkreta exempel belyses den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll.
Peter Gillgren är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.
Merit Laine är docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

15.15–15.45 ERIK ERLANSON & PETER HENNING: KRIGET OM KULTUREN, DÅ OCH NU
Kulturpolitik har för första gången på länge blivit en brännande fråga i den politiska debatten. Av detta skäl är det också angeläget att ge historiska perspektiv på relationen mellan konst och politik, och på de grundläggande idéer om människans liv som genomsyrar kulturpolitikens utveckling fram till i dag. Peter Henning och Erik Erlanson, redaktörer för Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige, ger en rad exempel från aktuell forskning om konstens roll i det nordiska välfärdsprojektet.
Erik Erlanson är biträdande lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Peter Henning är docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.

Kategorier

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige