Gå direkt till innehåll
Marie-Louise Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 av Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Suste Bonnén.
Marie-Louise Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 av Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Suste Bonnén.

Pressmeddelande -

Gad Rausings pris på 1,5 miljoner till textilhistorikern Marie-Louise Nosch

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 tilldelas Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, för nydanande forskning inom antik historia. Hennes forskning om det textila materialets möjligheter har lett till ett helt nytt och blomstrande forskningsfält. Prissumman är 1 500 000 kronor.

 Det är en stor personlig ära att motta Gad Rausing-priset för min forskning i textilhistoria. Men jag vill att alla arkeologer, filologer, konservatorer, konsthistoriker och historiker som jag samarbetar med också ska ha del av äran. Nästan all min forskning sker i samarbete med andra forskare. Vi är en stor grupp internationella forskare som tillsammans har lyft textilforskningen, säger Marie-Louise Bech Nosch.

Motivering
Forskning om förhistorisk och historisk textilproduktion har länge varit eftersatt, trots kläders stora betydelse för människor i alla tider. Produktion av kläder har ofta varit ett lågvärderat kvinnoarbete och textiliers förgänglighet gör dem svåra att studera historiskt.

Genom ett teoretiskt, metodiskt och tvärvetenskapligt innovativt angreppssätt har Marie-Louise Bech Nosch på kort tid förmått att i grunden förändra kunskapen om textilproduktion i det förflutna. Med en kombination av föremåls- och textanalys, som krävt djupa språkkunskaper i bland annat grekiska, har Nosch etablerat sig som en internationellt erkänd expert inom egeisk förhistoria i allmänhet och som en världsledande expert på Linear B i synnerhet. Linear B är ett skriftsystem där varje tecken motsvarar en stavelse.

Marie-Louise Bech Nosch forskning har lett till insikter och resultat som är verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla. Marie-Louise Bech Noschs arbete har bidragit till att göra Centre for Textile Research i Köpenhamn till ett ledande centrum för historisk textilforskning. Som lärare och ledare har hon inspirerat, fostrat och hjälpt fram många yngre forskare.

– Marie-Louise Bech Noschs skickliga analyser visar hur tillverkningen av tyg, som var en kvinnosyssla, inspirerade och formade de ord och de begreppsapparater som utvecklades inom helt andra samhällsområden i det antika Grekland, säger Maria Ågren, professor i historia vid Uppsala universitet och ordförande i nordiska Rausingkommittén som utser pristagarna.

Gad Rausings pris instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne och är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Priset delas årligen ut till en framstående nordisk forskare inom något av de angivna ämnesområdena.

Läs hela motiveringen på Vitterhetsakademiens hemsida. Där finns också information om årets samtliga pristagare och medaljörer.

Priset kommer att delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtids­sammankomst i Riddarhuset den 21 mars 2022. Foton från ceremonin finns tillgängliga från den 22 mars.

För mer information:

Karin Helander, Akademiens ständige sekreterare, +46 – (0)8-440 42 81

Jenni Hjohlman, akademisekreterare, +46 – (0)8-440 42 87

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80
Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige