Gå direkt till innehåll
Kronprinsessan Victoria delade ut Gad Rausings pris till Marie-Louise Bech Nosch, Köpenhamns universitet, i samband med Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset under måndagen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA.
Kronprinsessan Victoria delade ut Gad Rausings pris till Marie-Louise Bech Nosch, Köpenhamns universitet, i samband med Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset under måndagen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA.

Pressmeddelande -

Gad Rausings pris till textilhistoriker vid Köpenhamns universitet

H.K.H. Kronprinsessan Victoria delade ut Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till danska textilhistoriken Marie-Louise Bech Nosch vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 21 mars. Prissumman är 1,5 miljoner kronor. Kronprinsessan är förste hedersledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. 

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 tilldelas Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, för hennes nydanande forskning inom antik historia. Hennes forskning om det textila materialets möjligheter har lett till ett helt nytt och blomstrande forskningsfält. Gad Rausings pris är Vitterhetsakademiens största pris.

– Det är en stor personlig ära att motta Gad Rausing-priset för min forskning i textilhistoria. Men jag vill att alla arkeologer, filologer, konservatorer, konsthistoriker och historiker som jag samarbetar med också ska ha del av äran. Nästan all min forskning sker i samarbete med andra forskare. Vi är en stor grupp internationella forskare som tillsammans har lyft textilforskningen, säger Marie-Louise Bech Nosch.

Motiveringar och mer information om årets samtliga pristagare och medaljörer finns på Akademiens hemsida. Där går det även att se årets livesända högtidssammankomst.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (à 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera mindre priser. Priser för berömvärd lärargärning är tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Akademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård.

Foton från högtidssammankomst och prisutdelning finns tillgängliga via Kristina Lund, informationsansvarig, kristina.lund@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 86

Relaterade länkar

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige