Gå direkt till innehåll
Omslagsbilden till den nya antologin om betydelsen av heliga Birgittas nätverk är hämtad ur en handskrift från tidigt 1400-tal, kallad Ericsbergshandskriften. Tack vare Birgittastiftelsen finns handskriften i dag på Kungliga biblioteket i Stockholm.
Omslagsbilden till den nya antologin om betydelsen av heliga Birgittas nätverk är hämtad ur en handskrift från tidigt 1400-tal, kallad Ericsbergshandskriften. Tack vare Birgittastiftelsen finns handskriften i dag på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Pressmeddelande -

Ny antologi om heliga Birgittas betydelse

I den nya antologin Birgittine Circles. People and saints in the medieval world presenteras aktuell forskning om Birgittinorden och den internationella spridning som heliga Birgittas uppenbarelser och hennes klosterorden fick under medeltiden. Boken belyser betydelsen av olika birgittinska nätverk och behandlar individers, klosterordnars och geografiska platsers betydelse och förbindelser.

Birgittine Circles (på svenska birgittinska kretsar) syftar på de nätverk, med personer, platser och föremål, som uppstod i anslutning till Birgittinorden. Det gäller idéer, fysiska föremål, resor och Birgittinordens kontakter med andra ordnar. I boken presenterar tio forskare med heliga Birgitta och medeltiden som specialitet pågående forskning om Birgittas inflytande på senmedeltidens kultur. Geografiskt rör sig bidragen från Barcelona i söder till Sápmi i norr, från London i väster till Tallin i öster. Några av texterna behandlar materiell kultur från Vadstena, med betoning på betydelsen och värdet av föremål. Andra texter är inriktade på litterära källor och tolkningen och återbruket av Birgittas liv och hennes uppenbarelser.

Antologin är resultatet av en tvärvetenskaplig, internationell Birgittakonferens som hölls på Vitterhetsakademien och i Vadstena 2021. Språkforskare, historiker, konsthistoriker, arkeologer och teologer behandlade heliga Birgitta och Birgittinorden med fokus på ”kretsar” och diskussionerna kom att handla om idéer, fysiska objekt och konstverk, resor och utbyten mellan olika ordnar och sociala grupper.

–Att vi fokuserade på nätverk under konferensen gav intressanta resultat och vi har fått nya kunskaper tack vare det. Resonemangen mellan etablerade, internationella forskare och unga forskare var i hög grad givande. I dag har Birgittaforskningen utvecklats till ett eget forskningsfält där vi sett stora internationella projekt de senaste åren och ett antal avhandlingar. Tvärvetenskapliga mötespunkter i form av konferenser har starkt bidragit till den utvecklingen. Det är speciellt roligt att unga forskare och nya stora projekt tar sig an ämnet med nya infallsvinklar, säger Mia Åkestam, en av redaktörerna och forskarna bakom konferensen.

Konferensen var den fjärde internationella Birgittakonferensen som finansierats och sedan getts ut av Vitterhetsakademien, de tidigare är Saint Birgitta, Syon and Vadstena (2010), The Birgittine experience (2013) och Continuity and change (2017).

Medverkande författare
Roger Andersson, David Carrillo-Rangel, Katarina Hallqvist, Ann M. Hutchison, Anna-Stina Hägglund, Einat Klafter, Karin Lagergren, Laura Saetveit Miles, Eva Lindqvist Sandgren och Biörn Tjällén.

Redaktörer
Elin Andersson, Ingela Hedström och Mia Åkestam

Omslagsbilden
Bilden på omslaget är hämtad ur en handskrift från tidigt 1400-tal, kallad Ericsbergshandskriften, som i dag finns på Kungl. Biblioteket i Stockholm. På 1990-talet var den i privat ägo och skulle säljas på den internationella marknaden. Tack vare snabbt agerande från Birgittastiftelsen kunde den bli kvar i Sverige. Handskriften köptes in med medel från Wallenbergstiftelserna och donerades till KB. Bilden visar O-anfangen till 8:e bokens prolog, där heliga Birgitta sitter vid sin pulpet och tar emot en uppenbarelse från himlen, som sedan sprids till Europas kungahus. Prologen är skriven av Alfonso Pecha da Vadaterra, biskop, senare eremit och Heliga Birgittas biktfader.

Bokfakta
ISBN 978-91-88763-48-8; 978-91-88763-49-5 (pdf)
ISSN 0348-1433
Antal sidor: 220
Utgivningsår: 2023
Typ av verk: Häftad
Serie: Konferenser 110
Språk: Engelska
Pris: 260 kr inkl. moms
Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Boken finns även som gratis pdf (open access).

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

För ytterligare information eller recensionsexemplar kontakta:
Jenni Hjohlman, publikationsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige