Gå direkt till innehåll
Mats Dahllöv, Stockholm, Alexander Isacsson, Lund, och Andrine Nilsen, Göteborg, är Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2024. Foto: Privat.
Mats Dahllöv, Stockholm, Alexander Isacsson, Lund, och Andrine Nilsen, Göteborg, är Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2024. Foto: Privat.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2024

Mats Dahllöv, Södertörns högskola, Alexander Isacsson, Lunds universitet, och Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, tilldelas var sitt stipendium om 125 000 kronor inom Bernadotteprogrammet 2024. Dessutom erbjuds stipendiaterna två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter. Stipendierna delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 10 april vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Stipendiaterna, vars projekt är tvärvetenskapliga, får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Kungl. Vitterhetsakademien tilldelar de tre stipendiaterna 125 000 kronor vardera samt två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.

Mats Dahllöv, fil.dr i estetik 2022, Södertörns högskola, för projektet Benjamin Höijer och den svenska romantiken. Estetik, metafysik, politik. Projektet ska undersöka Benjamin Höijers betydelse som införare av den tyska idealismen och tidigromantiken i Sverige och hans inflytande på de svenska romantikerna, särskilt P.D.A. Atterbom.

– Benjamin Höijer har beskrivits som den svenska filosofihistoriens främsta tänkare och hans betydelse som introduktör av den tyska idealismen och romantiken i Sverige kan knappast överskattas. Jag ska utforska relationen mellan Höijer och de svenska romantikerna. Hans inflytande på dem var stort men även motsättningarna. Genom att återvända till romantikernas texter om Höijer och genom att spåra influenser i deras övriga verk hoppas jag kunna belysa en viktig epok inom svensk kulturhistoria på ett nytt sätt, säger Mats Dahllöv.

Alexander Isacsson, fil.dr i humanistiska studier med inriktning historia 2023, Lunds universitet, för projektet Vetenskapliga arbeten och tankefoster: Den svenska urkundsutgivningens historiska teori och praktik. Projektet ska undersöka föreställningar om relationerna mellan historieskrivning, litteratur, vetenskap och kulturarv såsom de kom till uttryck i källpublikationer från 1700- och 1800-talen.

– Jag kommer att studera utgivningen av historiska texter och källor, den historiska förändringen är det mest intressanta. Vid mitten av 1700-talet gav man ut en ansenlig mängd historiska anekdoter och märkvärdigheter som sades kunna bidra med viktiga kunskaper om det förflutna men bara några decennier senare kunde historiska anekdoter beskrivas som ”Historiens sötsaker”. Även under 1800-talet värdesattes utgivningen av historiska källor högt men intresset blev snävare med större fokus på källor som belyste statens historia. Jag intresserar mig för hur utgivningsverksamheten bidrog till föreställningar om kulturarv, historievetenskap och litteraturvetenskap som tydligt avgränsade områden, säger Alexander Isacsson

Andrine Nilsen, fil.dr i arkeologi 2020, Göteborgs universitet, för projektet Svenska Västindiska Kompaniets flotta på seglats i ett kolonialt landskap - ett fartygsperspektiv. Projektet behandlar Svenska Västindiska Kompaniets handelsflotta, utifrån tre fartyg och deras seglatser mellan Stockholm och Karibien 1790–1806, med fokus på mötet mellan land och hav utifrån ett svenskt fartygsperspektiv.

– Jag ska undersöka Svenska Västindiska Kompaniets handelsflotta genom att följa tre av dess fartyg på seglatser mellan Stockholm och Karibien 1790-1806. Fokus är på mötet mellan land och hav utifrån ett svenskt fartygsperspektiv. Jag kommer att göra arkivstudier med en arkeologisk syn på rumslighet, landskap och svenska sjömäns folkkultur, i mötet med det koloniala Karibien. Jag hoppas nå ett steg längre än tidigare forskning eftersom jag ställer sociala och rumsliga frågor om ett i huvudsak ekonomiskt arkivmaterial, säger Andrine Nilsen.

För kontakt med Vitterhetsakademiens stipendiater: Jenni Hjohlman

Övriga akademiers stipendiater inom Bernadotteprogrammet

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien): Amin Zouiten och Elina Birkehag

Musikaliska Akademien: Kristine West, Vanja Hamidi Isacson och Daniel Fjellström

Svenska Akademien: Jonas Gren och Linus Ljungström

Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur: Lisa Castro och Alberto Robles Delgado

För mer information om stipendiaterna, se respektive akademis hemsida.

Om Bernadotteprogrammet
Programmet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Konungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delar årligen ut stipendierna vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Akademierna delar varje år ut stipendier inom Bernadotteprogrammet med syfte att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige