Gå direkt till innehåll
Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet, Andrine Nilsen, Alexander Isacsson och Mats Dahllöv, vid diplomutdelningen i Bernadottebiblioteket på Slottet. Kungen delade ut samtliga diplom.  Foto: Björn Strömfeldt, Konstakademien.
Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet, Andrine Nilsen, Alexander Isacsson och Mats Dahllöv, vid diplomutdelningen i Bernadottebiblioteket på Slottet. Kungen delade ut samtliga diplom. Foto: Björn Strömfeldt, Konstakademien.

Pressmeddelande -

Bernadotteprogrammets stipendiater och pristagare fick diplom av Kungen

Årets stipendiater och pristagare inom Bernadotteprogrammet mottog sina diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet onsdagen den 10 april. Kungen, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplom till stipendiaterna och pristagaren.

Bernadottepriset 2024 tilldelas professor emeritus Gunnar Bjursell för sin mångåriga forskning och stora folkbildande insats om kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnandet och hälsan. Prissumman är 200 000 kronor.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2024 är:

Mats Dahllöv, fil.dr, Södertörns högskola, för projektet Benjamin Höijer och den svenska romantiken. Estetik, metafysik, politik.

Alexander Isacsson, fil.dr, Lunds universitet, för projektet Vetenskapliga arbeten och tankefoster: Den svenska urkundsutgivningens historiska teori och praktik.

Andrine Nilsen, fil.dr, Göteborgs universitet, för projektet Svenska Västindiska Kompaniets flotta på seglats i ett kolonialt landskap - ett fartygsperspektiv.

Stipendiaterna tilldelas 125 000 kronor var. Utöver stipendiet erbjuds de två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter: Stjernsunds slott, Skånelaholms slott, Stensjö by och Borgs by på Öland.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Akademierna delar varje år ut ett antal stipendier inom Bernadotteprogrammet med syftet att främja postdoktorala forskares och yngre konstnärliga utövares karriär. Projekten är tvärvetenskapliga, och stipendiaterna får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Bernadottepriset – som är en del av Bernadotteprogrammet – instiftades 2023 i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik.

För mer information kontakta Jenni Hjohlman.

Övriga akademiers stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2024:
Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien): Amin Zouiten och Elina Birkehag
Kungl. Musikaliska Akademien: Kristine West, Vanja Hamidi Isacson och Daniel Fjellström
Svenska Akademien: Jonas Gren och Linus Ljungström
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur: Lisa Castro och Alberto Robles Delgado

För mer information om stipendiaterna, se respektive akademis hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige