Gå direkt till innehåll
Läraren Thérèse Halvarson Britton, Globala gymnasiet i Stockholm, är en av mottagarna av Vitterhetsakademiens lärarpris 2021.
Läraren Thérèse Halvarson Britton, Globala gymnasiet i Stockholm, är en av mottagarna av Vitterhetsakademiens lärarpris 2021.

Pressmeddelande -

Stockholmslärare belönas för berömvärda insatser av Kungl. Vitterhetsakademien

Gymnasieläraren Thérèse Halvarson Britton, Stockholm, är en av mottagarna av  Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet 2021. Prissumman är 50 000 kronor, dessutom får skolans bibliotek 20 000 kr.

Årets pris är inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språk. Syftet med priset är att belöna särskilt goda insatser inom grundskola och gymnasium inom moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Thérèse Halvarson Britton, lärare i religionskunskap vid Globala gymnasiet i Stockholm, tilldelas priset för att hon förenar ett stort och framsynt engagemang för religionskunskapsämnet i pedagogiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling för lärare med forskning och pedagogisk publicering i ämnet.

– En utmaning med att vara lärare är att hitta effektiva arbetssätt som ryms inom den tid som finns. Det är många elever som jag vill stötta och hjälpa att utvecklas i ämnet och då gäller det att hitta effektiva undervisningsmetoder för det, säger Thérèse Halvarson Britton.

– Det som är roligt med att vara lärare är att det aldrig tar stopp. Ju längre jag har arbetat desto mer finns det att lära när det gäller undervisning. Mina forskarstudier i religionsdidaktik i kombination med samarbete med ämneskollegor har varit väldigt inspirerande och lustfyllt. Men det bästa är att få möta ungdomar och vara med i deras lärprocesser i ämnen som jag tycker är viktiga, fortsätter Thérèse Halvarson Britton.

De två andra mottagarna av årets Pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet är Ingvar Nilsson, lärare i latin, grekiska, engelska vid Vasaskolan, Gävle och Kerstin Ekholm, lärare i filosofi och psykologi vid Fyrisskolan i Uppsala. Prissumman är 50 000 kronor var, dessutom tilldelas respektive skolbibliotek 20 000 kr.

Pristagarna kommer att uppmärksammas vid Kungl. Vitterhetsakademiens digitala högtids­sammankomst i Riddarhuset den 19 mars 2021. Mer information om årets samtliga pristagare och medaljörer finns på Akademiens hemsida. På hemsidan finns också länk till årshögtiden.

Fakta Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och priser
Vitterhetsakademien belönar årligen framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. Gad Rausings pris (1,3 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priserna (två stycken á 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige