Gå direkt till innehåll
Gymnasieläraren Ingvar Nilsson är en av mottagarna av Kungl. Vitterhetsakademiens lärarpris 2021.
Gymnasieläraren Ingvar Nilsson är en av mottagarna av Kungl. Vitterhetsakademiens lärarpris 2021.

Pressmeddelande -

Gävlelärare belönas för berömvärda insatser av Kungl. Vitterhetsakademien

Gymnasieläraren Ingvar Nilsson, Gävle, är en av mottagarna av Kungl. Vitterhetsakademiens Pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet 2021. Prissumman är 50 000 kronor, dessutom får skolans bibliotek 20 000 kr.

Årets pris är inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språk. Syftet med priset är att belöna särskilt goda insatser inom grundskola och gymnasium inom moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Ingvar Nilsson, lärare i latin, grekiska, engelska vid Vasaskolan i Gävle Vasaskolan, tilldelas priset för att han är en kreativ och entusiastisk lärare i latin, grekiska, engelska och människans språk, som uppskattas av sina elever inte minst för sin bildning. Dessutom bidrar Ingvar Nilsson till att befrämja kunskaper i latin och grekiska genom kurser för vuxna inom ramen för studiecirklar.

– Det roliga med mitt arbete är att varje dag få möta klartänkta, nyfikna och vetgiriga ungdomar som är beredda att kämpa för att skapa sig en bra framtid. Den stora utmaningen idag är att möta varje elev på hens nivå i heterogena klasser, där tyvärr många ungdomar inte mår bra pga stress och höga krav på sig själva, säger Ingvar Nilsson.

De två andra mottagarna av årets Pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet är Thérèse Halvarson Britton, lärare i religionskunskap vid Globala gymnasiet i Stockholm, och Kerstin Ekholm, lärare i filosofi och psykologi vid Fyrisskolan i Uppsala. Prissumman är 50 000 kronor var, dessutom tilldelas respektive skolbibliotek 20 000 kr.

Pristagarna kommer att uppmärksammas vid Kungl. Vitterhetsakademiens digitala högtids­sammankomst i Riddarhuset den 19 mars 2021. Mer information om årets samtliga pristagare och medaljörer finns på Akademiens hemsida. På hemsidan finns också länk till årshögtiden.

Fakta Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och priser
Vitterhetsakademien belönar årligen framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. Gad Rausings pris (1,3 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priserna (två stycken á 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige