Gå direkt till innehåll
Hårda vintrar och växtlighet har skadat S:t Knuts kapell i Borgs by på Öland. Nu ska kapellet och fornborgen Gråborg restaureras för att rädda de stora kulturhistoriska värdena. Foto: Jan Westergren
Hårda vintrar och växtlighet har skadat S:t Knuts kapell i Borgs by på Öland. Nu ska kapellet och fornborgen Gråborg restaureras för att rädda de stora kulturhistoriska värdena. Foto: Jan Westergren

Pressmeddelande -

Ölands äldsta fornborg och S:t Knuts kapell ska räddas

Hårda vintrar och växtlighet har skadat de unika ruinerna Gråborg och S:t Knuts kapell på Öland. Nu ska ruinerna renoveras så att framtida generationer kan uppleva dem på samma sätt som vi gör i dag.

Ruinerna i Borgs by/Gråborg uppfördes redan under folkvandringstiden och har ett stort kulturhistoriskt värde. Kungl. Vitterhetsakademien, som äger ruinerna, kommer att genomföra restaureringsarbeten av ruinerna för att bevara de stora antikvariska värdena.

Med hjälp av en åtgärdsplan, framarbetad av expertis från Kalmar läns museum, Jönköpings läns museum, ska entreprenören NCC se till att de gamla ruinerna tas om hand på bästa sätt. Utöver restaureringsarbetena ska buskage och sly tas bort.

Tisdagen den 11 september träffas Jan Westergren (070-398 86 83) från Kalmar läns museum, Gunnel Rosenquist vid Jönköpings läns museum, Börje Karlsson, tillsyningsman i Borgs by och anställd vid Kungl. Vitterhetsakademien, samt representanter från NCC vid de gamla ruinerna för att diskutera hur de ska restaureras och renoveras. Journalister är välkomna att delta under mötet. Det finns också möjlighet att fotografera och ställa frågor på plats.

Tid: tisdag 11 september 2018 kl 14.00

Plats: Borgs by/Gråborg, Färjestaden, Öland

FAKTA

Gråborg eller Backa Borg byggdes som en försvarsanläggning under den oroliga folkvandringstiden, då hela Europa skakades av romarrikets sönderfall och stora folkomflyttningar skedde. Under 1100-talet började Gråborg användas som en fredlig, internationell handelsplats. Gråborg berättar om Ölands långa historia, inte bara handel med fastlandet utan med länder långt borta, medeltidens religiösa föreställningsvärld men också om strider under både järnålder och medeltid.

S:t Knuts kapell, som byggdes intill Gråborg, består av långhus, kor och absid och antas ha uppförts under slutet av 1100-talet. Det var inte en sockenkyrka, utan sköttes av medeltida handelsgillen som fanns i många städer runt Östersjön.

Ytterligare information:

Fredrik Käck

Publik- och fastighetsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien

Tel 076-166 47 67 Fredrik.kaeck@vitterhetsakademien.se

www.vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/borgs_by

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige