Gå direkt till innehåll
Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska, vid Stockholms universitet är ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Även Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala, är ny arbetande ledamot.
Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska, vid Stockholms universitet är ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Även Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala, är ny arbetande ledamot.

Pressmeddelande -

Nya ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien har valt in två nya arbetande ledamöter. Elisabeth Wåghäll Nivreprofessor i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur, vid Stockholms universitet, har valts in i den filosofisk-filologiska klassen och Neil Priceprofessor i arkeologi vid Uppsala universitet, har valts in i den historisk-antikvariska klassen.

Elisabeth Wåghäll Nivre, född 1961, har en stark litteraturvetenskaplig forskningsinriktning med fokus på tyskspråkiga texter från 1500- och 1600-talen. Genomgående teman i forskningen är konstruktionen av kvinnlig och manlig identitet, där hon undersöker olika försök att definiera och hantera begreppet “kvinna” i tidens litteratur, framförallt spänningen mellan kontrollmekanismer och emancipatoriska möjligheter. Ett av Elisabeth Wåghäll Nivres senare forskningsintressen avser tidigmoderna biografier med fokus på texter om kvinnliga regenter.

Sedan 2017 arbetar Elisabeth Wåghäll Nivre tillsammans med en rad forskare, främst från Sverige, Tyskland och USA, i ett flervetenskapligt nätverk med speciellt intresse för bland annat slottet Skoklosters bibliotek med målet att både öka och sprida kunskap om bibliotek och boksamlingar i svenska slott och herresäten. Elisabeth Wåghäll Nivre är sedan 2018 dekan vid humanistiska fakulteten samt vicerektor för det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet. 

Elisabet Wåghäll Nivre på Stockholms universitets hemsida.

Neil Price, född 1965, huvudsakliga forskningsområde är den mellersta och yngre järnåldern i Norden, särskilt vikingatiden i ett brett internationellt perspektiv och med särskilt fokus på nordisk och germansk förkristen religion, ritual, magi, mentalitet, livsåskådning och sexualitet. Frågor om ursprungsfolk, särskilt rörande samiska grupper i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland, historisk-arkeologiska perspektiv på Förintelsen, kolonialtidenseuropeiska opiumhandel i Ostasien, Andra världskrigets slagfält i Stilla havsområdet samt arkeologisk forskningsetik är andra forskningsfält. Utifrån ett samlat arkeologiskt, historiskt, språkligt, antropologiskt och religionshistoriskt källmaterial bygger Neil Price upp nya intressanta helhetsperspektiv.

Sedan 2016 har Neil Price en 10-årig rådsprofessur, finansierad av Vetenskapsrådet, med uppgift att leda forskningsprojektet The Viking Phenomenon. Projektet är inriktat mot den tidiga vikingatiden och förutsättningarna för vikingatågen. I arbetet ingår också att bearbeta och slutpublicera det internationellt betydelsefulla arkeologiska källmaterialet från båtgravfältet vid Valsgärde norr om Gamla Uppsala.

Neil Price på Uppsala universitets hemsida.

Vitterhetsakademien har tidigare under året valt in Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, som utländsk ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Henrik Meinander, född 1960, innehar sedan 2001 den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt grundläggande problem i Finlands moderna historia, oftast i ett internationellt och särskilt i ett svenskt perspektiv, och belyst breda områden från krigstid, storpolitik och samhällsutveckling till frågor om identitet, språk, kulturarv och enskilda människors villkor och tillvaro.

Henrik Meinander på Helsingfors universitets hemsida.

Mer information om nyinvalda ledamöter på Vitterhetsakademiens hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige