Gå direkt till innehåll
Lena Rydholm, professor i kinesiska vid Uppsala universitet, tog sitt inträde som ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien 1 oktober. Foto: Mikael Wallerstedt
Lena Rydholm, professor i kinesiska vid Uppsala universitet, tog sitt inträde som ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien 1 oktober. Foto: Mikael Wallerstedt

Pressmeddelande -

Lena Rydholm ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien förstärker sin kompetens med ledamoten Lena Rydholm, professor i kinesiska vid Uppsala universitet. Som forskare har hon framför allt ägnat sig åt kinesisk litteratur.

Lena Rydholm (född 1963) disputerade 1998 vid Stockholms universitet på avhandlingen In Search of the Generic Identity of Ci Poetry. Hon antogs som docent i sinologi vid Stockholms universitet 2010 och är sedan 2012 professor i kinesiska vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Som forskare har hon framför allt ägnat sig åt kinesisk litteratur, och hennes viktigaste forskning rör klassisk kinesisk poesi. Hennes avhandling och hennes studier av poeten Li Qingzhao (1084 — ca 1151) har väckt uppmärksamhet och respekt bland specialister på ci-poesi över hela världen. Lena Rydholm har medverkat och medverkar i en rad betydande projekt om litteratur och historia i globalt perspektiv. Under flera år medverkade hon även i projektet "Media and Globalization in Contemporary China" och tillägnade sig då stora kunskaper om medielandskapet i Kina. Lena Rydholms djupa och breda kunskaper om kinesisk kultur blir en stor tillgång för Akademien.

Professor Lena Rydholm tog sitt inträde i Kungl. Vitterhetsakademien den 1 oktober 2019 med föredraget Den sångbara lyriken under Songdynastin. Lena Rydholm blir ledamot nummer 520 sedan Akademien instiftades 1753.

Läs mer

Nyinvalda ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige