Gå direkt till innehåll
Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.
Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Pressmeddelande -

Leif Runefelt ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien förstärker sin kompetens med ledamoten Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola.

Leif Runefelt (född 1971) disputerade i ekonomisk historia 2001 på en avhandling om 1600-talets ekonomiska tänkande, och har sedan dess framför allt skrivit om svenska eliters uppfattningar om sig själva och andra, om samhället och dess resurser, t ex i En idyll försvarad (2011) och antologin Svensk mosskultur (2008). 

Runefelts forskning har också behandlat synen på konsumtion i olika tider och sammanhang, exempelvis i monografin Att hasta mot undergången (2014). Inom kort kommer han ut med en bok om kvinnobilder i den tidiga reklamen 1870-1914.

Professor Leif Runefelt tog sitt inträde i Kungl. Vitterhetsakademien den 5 februari 2019 med föredraget Små och stora rörelser. Mekaniska konstkabinett och utbudet och efterfrågan på förundran, 1780-1880.

Ämnen

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Presskontakt

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86
Karin Helander

Karin Helander

Presskontakt Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80
Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Presskontakt Redaktör, projektledare 08-4404280

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige