Gå direkt till innehåll
Magnus Bergman, Lund, Signe Gammelgaard, Göteborg, och Eva-Charlotta Mebius, Uppsala och London, är Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022.
Magnus Bergman, Lund, Signe Gammelgaard, Göteborg, och Eva-Charlotta Mebius, Uppsala och London, är Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022.

Pressmeddelande -

Kungl. Vitterhetsakademien utser stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022

Kungl. Vitterhetsakademien tilldelar Magnus Bergman, Lund, Signe Gammelgaard, Göteborg, och Eva-Charlotta Mebius, Uppsala och London, var sitt stipendium om 125 000 kronor inom Bernadotteprogrammet 2022. Dessutom erbjuds stipendiaterna två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter. 

Fil.dr Magnus Bergman, Historiska institutionen vid Lunds universitet, tilldelas stipendium för projektet Fideikommiss som kulturarv: aktörer och argument vid förlängningar av fideikommiss, 1995–2006. Projektet kommer att belysa fideikommiss som kulturarv genom att studera de fall av förlängningar som ägde rum under perioden, där den planerade avvecklingen frångicks till förmån för skyddandet av kulturhistoriska värden. Fenomenet sätts in i ett bredare kulturhistoriskt och ekonomiskt sammanhang. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med ett större projekt om fideikommiss i Sverige under 400 år.

Fil.dr Signe Gammelgaard, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, tilldelas stipendium för projektet Property of the World State. Property and society in interwar dystopian fiction. Syftet är att undersöka dystopisk mellankrigslitteratur för att granska förhållandet mellan egendom, frihet, kön, ras och samhällsordning. Humanvetenskap och samhällsvetenskap, romankonst och ekonomisk teori, ingår en intressant förening i detta innovativa projekt.

Fil.dr Eva-Charlotta Mebius, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och University of London, tilldelas stipendium för projektet Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830). Studien kommer att belysa landskapsbroderi i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar som utförts av flera kvinnliga konstnärer. Den övergripande ambitionen att lyfta den studerade broderikonstens konstnärliga status är angelägen och projektet kan bli ett viktigt bidrag till den kvinnohistoriska forskningen om den aktuella perioden.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturKungl. Musikaliska AkademienKungl. Vitterhetsakademien och Svenska Akademien. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Övriga akademiers stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022:

 Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademientilldelar två stipendiater 120 000 kronor var ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.
Aldo Zetterman för sitt konstnärliga arbete där genom reproducerande metoder olika intresseområden undersöks.
Joakim Derlow för sitt konstnärliga arbete inom projektet perception och kamouflage.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelar två stipendiater 125 000 kr var.
Sophie Bønding för projektet Viking Age Rulership in New Perspective.
Sjamme van de Voort
för projektet Re-Membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory of the Chilean Diaspora in Sweden.

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater 100 000 kr var.
Magnus Bunnskog, tonsättare, för det musikdramatiska verket Det augmenterade hörspelet – komponerad teater.
Susanna Leijonhufvud, fil.dr i musikpedagogik, för sitt projekt Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg.

Svenska Akademien tilldelar två stipendiater 120 000 kr var samt två veckors vistelse i Hvita villan på Öland.
Sven Olov Karlsson, författare och journalist, för sitt självbiografiska romanprojekt Professorn.
Tim Berndtsson
, litteraturforskare vid Uppsala universitet, för projektet Svenska kungliga bibliotek, 1746–1829.

För kontakt med Vitterhetsakademiens stipendiater: Jenni Hjohlman

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige