Gå direkt till innehåll
Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2020 tilldelas 125 000 kr var. Syftet är att främja tvärvetenskaplig utveckling för yngre forskare.
Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2020 tilldelas 125 000 kr var. Syftet är att främja tvärvetenskaplig utveckling för yngre forskare.

Pressmeddelande -

Kungl. Vitterhetsakademien utser Bernadottestipendiater 2020

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2020 är Johanna Vernqvist, Linköping, Simon Larsson, Göteborg och och Lydia Wistisen, Stockholm. De får 125 000 kr var.

Fil. dr. Johanna Vernqvist disputerade 2018 i Språk och kultur med inriktning litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Hon tilldelas stipendium för projektet Aesthetic and Rhetorical Strategies of Early Modern Women Intellectuals, Artists and Poets, som belyser kvinnliga intellektuellas uttrycksmöjligheter och strategier under renässansen inom olika genrer, som filosofi, litteratur och måleri, i en värld dominerad av manliga ideal och aktörer. Johanna Vernqvist är verksam vid Institutionen för Kultur och Samhälle, Linköpings universitet.

Fil. dr. Simon Larsson disputerade i socialantropologi vid Göteborgs universitet 2016. Han tilldelas stipendium för projektet Svenska missionsförbundets fotografier från Kongo 1886-1961: ideologi och retorik i fotografiet som angriper frågan om fotografiets retorik och position som informationskälla. Projektet knyter an till flera discipliner som konstvetenskap, historia och religionsvetenskap och är såväl angeläget som relevant för alla områden där fotografier kan användas som källmaterial. Simon Larsson är verksam vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Fil. dr. Lydia Wistisen disputerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2017. Hon tilldelas stipendium för projektet Leken i antropocen: Miljökritisk skräpestetik i efterkrigstidens svenska barnkultur som kombinerar ekokritiska, kulturhistoriska och litteraturvetenskapliga perspektiv. Projektets ansats att studera barnkulturens relation till skräp och smuts är innovativt inom det tvärvetenskapliga fältet barnkultur. Lydia Wistisen är verksam vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Prisutdelningen skulle ha ägt rum på Kungliga Slottet den 22 april i närvaro av H.M. Konungen men är flyttad till hösten då de totalt tio stipendiaterna kommer att samlas tillsammans med företrädare för de utdelande Akademierna.

För kontakt med någon av stipendiaterna: kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige