Gå direkt till innehåll
Paula Henrikson, professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, är en av två mottagare av Rettigska priset som delas ut av Kungl. Vitterhetsakademien.
Paula Henrikson, professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, är en av två mottagare av Rettigska priset som delas ut av Kungl. Vitterhetsakademien.

Pressmeddelande -

Kungl. Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

​Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2020 kommer nedanstående priser och medaljer att delas ut till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap.

De Rettigska priserna (250 000 kr var) tilldelas i år två forskare:

Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, tilldelas priset för sin inflytelserika och angelägna forskning inom konstvetenskap med fotokonsten som centralt tema.

Paula Henrikson, professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, tilldelas priset för sin omfattande och betydelsefulla forskning inom litteraturvetenskap med "det långa 1800-talet" i centrum men även avseende samtida diktning.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet (50 000 kr var samt 20 000 kr till respektive skolbibliotek) är i år inriktat mot moderna språk och tilldelas lärarna Kent Fredholm, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, Petra Lindberg Hultén, Öckerö seglande gymnasieskola och Mia Smith, Vallhamraskolan 7-9, Partille. Se även separat pressmeddelande om lärarpristagarna.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten (50 000 kr var) tilldelas fil.dr Chris de Bont, Stockholm, fil.dr Isak Hyltén-Cavallius, Lund, fil.dr Agnes Malmgren, Lund.

Det Björnstjernska priset (50 000 kr) tilldelas professor Lennart Nordenfelt, Stockholm. Uno Lindgrens pris (75 000 kr) tilldelas professor Maria Walecka-Garbalinska, Stockholm.  

Årets mottagare av Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning (1,5 miljoner kronor) kommer att meddelas separat.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Björn Ambrosiani, Stockholm, för sitt livslånga engagemang med att utveckla arkeologin som vetenskapligt forskningsfält och uppdragsarkeologin som antikvarisk vetenskaplig praktik. Övriga medaljer tilldelas professor Anders Cullhed, professor Anders Andrén, professor Elisabet Engdahl, professor Nils Eric Sahlin, professor Mats Widgren samt professor Ulla Birgergård som tilldelas Akademiens jetong i guld för sin framstående forskning om slaviska språk och kulturer. 

Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priset (250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Mer information om årets pristagare och medaljörer och om de olika priserna publiceras på Akademiens hemsida. 

Bilder från prisutdelningen kommer att finns tillgängliga från den 23 mars 2020.

För kontakt med pristagarna kontakta Kristina Lund, 08-440 42 86, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige