Gå direkt till innehåll
Pirjo Markkola, professor i historia vid Tammerfors universitet, är årets mottagare av Gad Rausings pris som delas ut av Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Tommi Penttinen
Pirjo Markkola, professor i historia vid Tammerfors universitet, är årets mottagare av Gad Rausings pris som delas ut av Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Tommi Penttinen

Pressmeddelande -

Gad Rausings pris på 1,5 miljoner kronor tilldelas historikern professor Pirjo Markkola

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelas 2020 professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet, för hennes mångsidiga och nyskapande studier av den nordiska välfärdsmodellens historiska rötter.

Priset delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Motivering
​De nordiska länderna är - i övriga världen - kända för allmän välfärd och hög grad av jämställdhet mellan könen. Många har forskat om den nordiska välfärdsmodellen men professor Pirjo Markkola har undersökt dess historiska förutsättningar på ett unikt sätt. 

Genom sin breda ansats har Pirjo Markkola visat att idéer och förhållningssätt kopplade till det lutherska arvet är viktiga komponenter för att förklara det samhällssystem vi har i Norden idag. Hon har också visat historieforskningens betydelse i vår samtid och hur historiska erfarenheter är nära kopplade till etiska frågor. Under hela sin forskargärning har Pirjo Markkola kombinerat insikter från olika fält och överskridit gränser precis på det sätt som är nödvändigt för att kunna nå verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla resultat.

– Nordiskt samarbete har alltid utgjort en väsentlig del av min forskning och forskarbana, därför är jag extra glad och tacksam för detta prestigefyllda nordiska pris. Priset är ett erkännande att jag som historiker tillsammans med mina nordiska kollegor valt rätt riktning, säger Pirjo Markkola.

Gad Rausings pris instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne och är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Priset delas årligen ut av Kungl. Vitterhetsakademien till en framstående nordisk forskare inom ett antal angivna ämnesområden.

Läs mer om Pirjo Markkola och hela motiveringen till priset ​här.

Samtliga pristagare och medaljörer 2020 presenteras på Vitterhetsakademiens hemsida.

För mer information:

Karin Helander, Akademiens ständige sekreterare, +46 – (0)8-440 42 81

Maria Nyström Peck, akademisekreterare, +46 – (0)8-440 42 87

Kristina Lund, pressansvarig, +46 – (0)8-440 42 86

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien som instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 har som sitt främsta syfte att främja och stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige