Gå direkt till innehåll
Konsthistorikern Lena Liepe, professor vid Linnéuniversitetet, är årets Gad Rausings pristagare.
Konsthistorikern Lena Liepe, professor vid Linnéuniversitetet, är årets Gad Rausings pristagare.

Pressmeddelande -

Gad Rausings pris på 1,5 miljon kronor tilldelas konsthistoriker Lena Liepe

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelas 2019 professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet, för hennes banbrytande och djuplodande studier av den nordiska medeltidskonsten.

Professor Lena Liepe är en framträdande konsthistoriker i Norden. Hennes forskning har en huvudinriktning mot nordisk och nordeuropeisk medeltid. I ett flertal genomgripande undersökningar belyser hon forskningsfrågor med stor relevans för centrala teoretiska och metodiska överväganden inom konstämnet. Priset kommer att delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid 20 mars. Prissumman är 1 500 000 kronor.

– Jag är väldigt glad och hedrad över att bli tilldelad priset. Det är ett erkännande av min forskning och en uppmuntran att gå vidare i den riktning jag har, med Norden som undersökningsområde. Det är en prestigefull bekräftelse, säger Lena Liepe.

Gad Rausings pris instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne och är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Priset delas årligen ut till en framstående nordisk forskare inom ett antal angivna ämnesområden.

Mer om Lena Liepe på Linnéuniversitetets hemsida.

Samtliga pristagare och medaljörer 2019 presenteras på Vitterhetsakademiens hemsida.  

För ytterligare information:

Kristina Lund, pressansvarig, +46 – (0)8-440 42 86

Maria Nyström Peck, akademisekreterare, +46 – (0)8-440 42 87

Karin Helander, Akademiens ständige sekreterare, +46 – (0)8-440 42 81

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige