Gå direkt till innehåll
Akademiska kvartar. Forskartorget sänder live fredagen 25 september under årets digitala Bokmässa.
Akademiska kvartar. Forskartorget sänder live fredagen 25 september under årets digitala Bokmässa.

Pressmeddelande -

Forskartorget sänder live på digitala Bokmässan

I år kan besökaren följa Forskartorget på Bokmässan Play/Bildningshubben och på forskartorget.se under fredagen den 25 september. Precis som tidigare år har Forskartorget ett innehållsrikt och kunskapsorienterande innehåll. Årets program fokuserar särskilt på pedagogik, digitalisering och effekterna av coronapandemin.

Exempel på akademiska kvartar: demokratiska val i coronatider, den bråkiga staden, ett demensvänligt samhälle, kulturarv och gränser, bilder av tiggare, den bråkiga staden, Förintelsens minnesplatser, en kultur av konsumtion och digitala äventyr, digital läsning, trygghet och studiero i svenska skolan.

Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap. Här presenterar ledande forskare de senaste forskningsrönen – inom allt från samhällsvetenskap till humaniora, litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap – så att de blir tillgängliga för alla. 

Vitterhetsakademien, huvudarrangör till Forskartorget tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond, presenterar två program under dagen:

13.05–13.20 Kulturarv och gränser
Kulturarv och gränser är vanliga ord i dagens samhällsdebatt. De används för att hävda och debattera identitet, rättighet och tillhörighet. De har en stabil materialitet, till synes självklar och evig. Men med ett längre historiskt perspektiv ser vi att de skapas med politiska ambitioner och upprätthålls genom sociala praktiker. Medverkande: Anna Källén, docent i arkeologi, Stockholms universitet.

Se programmet live 25 september

13.25–13.55 Hur kan bilder synliggöra gränsområden och utmana gränser?

Att synliggöra gränsområden och utmana gränser är konstnärens uppdrag – så som jag åtar mig det. I föredraget visas tre exempel: 1. Bilder på muren. 2. "Tiggandets kör och Givandets kör" 3. "En plats i Europa". Medverkande: Cecilia Parsberg, fil dr, lektor i Konst och Bildgestaltning, Karlstad universitet.

Se programmet live 25 september

Hela Forskartorgets program den 25 september

För mer information om årets program, kontakta Mona Holmfors, projektchef Forskartorget, 070-583 38 11.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Presskontakt

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige