Gå direkt till innehåll
Stig Welinder, professor i arkeologi, tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande 2024. Professor Hans Kronning tilldelas Akademiens förtjänstmedalj i guld och tillsynsperson Irina Romanenko Akademiens förtjänstmedalj i silver.
Stig Welinder, professor i arkeologi, tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande 2024. Professor Hans Kronning tilldelas Akademiens förtjänstmedalj i guld och tillsynsperson Irina Romanenko Akademiens förtjänstmedalj i silver.

Pressmeddelande -

Arkeologen Stig Welinder tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen

Stig Welinder, Rättvik, professor i arkeologi vid Mittuniversitetet, tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, för sin förmåga till nyskapande tvärvetenskapliga metoder och frågeställningar om samspelen mellan samhälle och kulturlandskap under historien.

Övriga medaljer 2024

Akademiens förtjänstmedalj i guld tilldelas Hans Kronning, professor emeritus i romanska språk, särskilt franska, vid Uppsala universitet, för synnerligen värdefull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och förtjänstfulla insatser som Akademiens vice ständige sekreterare.

Akademiens förtjänstmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Irina Romanenko, Skånelaholms slott, för hängivna insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö.

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser samt ett flertal priser. Gad Rausings pris (1,5 MSEK), Swensonska priset (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (à 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Årets medaljer och priser delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars.

För mer information se Vitterhetsakademiens hemsida.

Kontaktperson Kristina Lund, 08-440 42 86, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige